ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI KULTURALNYMI/ARTYSTYCZNYMI ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY! ŚRODA, 21 LISTOPADA 2018, BIELSKO-BIAŁA

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt kulturalny/artystyczny w małej społeczności”. Warsztaty odbędą się w środę, 21 listopada w Centrum Organizacji Pozarządowych, Pl. Opatrzności Bożej 18, w Bielsku-Białej.

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu kompetencji menadżerów i wolontariuszy sektora kreatywnego/kultury działających w małych społecznościach w zakresie planowania i realizowania działań kulturalnych i artystycznych na rzecz lokalnych społeczności – angażujących i integrujących lokalnych mieszkańców i wzmacniających tożsamość lokalną.

Na warsztaty zapraszamy 2 – 3 osobowe zespoły z organizacji pozarządowych/grup nieformalnych już działających, bądź planujących działania w obszarze kultury w małych społecznościach (tj. w dzielnicach miast, małych miejscowościach**)

Szczegółowy program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy /rekrutacja zostanie otwarta 15-10-2018/
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 511-551-439

Po warsztatach oferujemy:
- Wsparcie ekspertów w dopracowaniu i realizacji projektu;
- Doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania na planowany projekt;
- Możliwość zdobycia miejsca na międzynarodowym szkoleniu dla menadżerów i wolontariuszy sektora kultury, które odbędzie się w marcu 2019 r.w Askov w Danii.

Zapraszamy!
Program warsztatów został oparty na wnioskach z ponad 2-letniej pracy w ramach międzynarodowego projektu „LEVER. Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”, realizowanego od stycznia 2016 r. w partnerstwie duńsko-fińsko-polsko-litewsko-białoruskim.

** „Małe miejscowości” rozumiane są jako miejscowości zamieszkane przez do 20 000 mieszkańców. Zespoły działające/planujące działać w tak zdefiniowanych „małych miejscowościach” mają pierwszeństwo w rekrutacji na warsztaty.

 

WYBRALIŚMY WYKONAWCĘ PORTALU MyEU.

4 października 2018:

Załączamy
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego z dnia 17 sierpnia 2018 r. Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z Bielska-Białej.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.

Portal - interaktywna strona internetowa jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu: „MyEU. Youth in the move Portal  to active citizenship of the European Union” (‘action’), dofinansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej Rigths, Equality and Citizenship na lata 2014 – 2020.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE MyEU – ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA RAPORTÓW Z BADAŃ!

Raporty dotyczą zidentyfikowanych potrzeb oraz dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie realizowanego z sukcesem uczestnictwa demokratycznego Europejczyków i Europejek przebywających w kraju innym niż kraj ich pochodzenia w społecznym i politycznym życiu ich krajów goszczących.  Na ten moment raporty dostępne są w wersjach anglojęzycznych. Polskojęzyczne tłumaczenia opublikujemy wkrótce:

1.      „RAPORT na temat AKTUALNEGO STANU RZECZY – Podsumowanie Porównawcze”

Analiza aktualnego stanu rzeczy dała odpowiedzi na dwa główne pytania:

1)      Jaka wiedza i informacje na temat praw, wynikających z posiadania członkostwa Unii Europejskiej, są dostępne w każdym z trzech krajów projektu (w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech),

oraz

2)      Jakiej wiedzy, i w jakiej formie dostępnej potrzeba, by młodzi Europejczycy i Europejki mogli z sukcesem korzystać ze swoich praw wynikających z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej.

Otwarte badania on-line, które podsumowuje raport, realizowane były w ciągu trzech miesięcy (marzec – czerwiec) 2018 r. Kwestionariusz dostępny był w czterech językach: polskim, włoskim, węgierskim i angielskim. W ramach badań zebrano w sumie 326 kwestionariuszy: 100 polskojęzycznych, 115 węgierskojęzycznych, 100 włoskojęzycznych i 11 anglojęzycznych. Respondenci pochodzili w sumie z 10 krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Gruzji, Słowacji i Rumunii. Wyniki badań prezentowane są zarówno w formie zagregowanej jak i specyficznych wyników dla każdej z odsłon językowych kwestionariusza.

Przeczytaj“REPORT on STATE of the ART Comparative Summary”

2.      „RAPORT na temat DOBRYCH PRAKTYK. Analiza dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie społecznej i politycznej aktywności młodych obywateli i obywatelek UE w ich krajach goszczących. RAPORT PORÓWNAWCZY”.

Raport prezentuje 15 dobrych praktyk i historii sukcesu zebranych w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech, inspirujących za pomocą pokazania korzyści z korzystania z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu za granicą w następujących obszarach:

1)      Mobilności zawodowej (związanej z pracą w innym kraju UE niż kraj pochodzenia),

2)      Mobilności edukacyjnej (studiowania czy edukacji zawodowej w goszczącym kraju UE),

3)      Mobilności związanej z wolontariatem w kraju goszczącym UE.

PrzeczytajREPORT on GOOD PRACTICES…”

3.      Raporty podsumowujące wnioski z Forum Młodych Europejczyków

W okresie maj – czerwiec 2018 r odbyły się trzy Fora Młodych Europejczyków, które zostały zorganizowane w: Jesi we Włoszech, w Pszczynie w Polsce oraz w Jászfényszaru na Węgrzech. Celami spotkań było:

1)      Zaprezentowanie i przedyskutowanie wyników zrealizowanych badań (on-line, wywiadów) i doprecyzowanie obszarów związanych z aktywnym obywatelstwem demokratycznym w kraju goszczącym mobilnego Europejczyka, gdzie brakuje potrzebnych informacji,

oraz

2)      Wypracowanie rekomendacji dla zawartości treściowej i formy Portalu MyEU – który to będzie głównym efektem realizacji MyEU.
Celem Portalu MyEU jest uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod jednym adresem internetowym) europejskich zasobów informacji dotyczących praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej przebywających w innym kraju UE niż ich kraj pochodzenia tak, by stały się one szeroko dostępne i użyteczne.

Przeczytaj YCF Reports:
1. Polish Youth Citizens Forum Report
2. Italian Youth Citizens Forum Report
3. Hungarian Youth Citizens Forum Report

Już wkrótce będziemy zapraszać do konsultowania pomysłów dotyczących formy i zawartości treściowej Portalu MyEU!

 

POSZUKUJEMY WYKONAWCY PORTALU MyEU! ZAPYTANIE OFERTOWE FUNDACJI ALTERNATYWNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania Ofert na wykonanie Usługi w zakresie wykonania i uruchomienia działającego  portalu - interaktywnej strony internetowej wraz z hostingiem do tego portalu - interaktywnej strony internetowej. Usługa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, skonsultowanie, przetestowanie i uruchomienie portalu - interaktywnej strony internetowej oraz wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy po uruchomieniu. Zamówienie dotyczy portalu - interaktywnej strony internetowej, porządkującego i zbierającego w jednym miejscu europejskie zasoby informacji na temat praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące specyfikacji zamówienia znajdują się w Zapytaniu Ofertowym. Wszystkie Oferty muszą zostać złożone na załączonym Wzorze formularza ofertowego.

Zapytanie Ofertowe

Wzór Formularza Ofertowego

Portal - interaktywna strona internetowa jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu: „MyEU. Youth in the move Portal  to active citizenship of the European Union” (‘action’), dofinansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej Rigths, Equality and Citizenship na lata 2014 – 2020.

 

ZAPRASZAMY NA EUROPEJSKIE FORUM MŁODYCH! PSZCZYNA, 15 CZERWCA 2018, 10.00 – 15.00

Rejestracja i szczegółowy program Europejskiego Forum Młodych: https://europejskie-forum-mlodych.konfeo.com/pl/groups

Celem Forum jest, przede wszystkim, wypracowanie rekomendacji dla planowanego MyEU Portal, mającego na celu wsparcie młodych mobilnych w Unii Europejskiej.

Poza tym:

·        Zaprezentujemy i przedyskutujemy wyniki międzynarodowych badań dotyczących doświadczeń i potrzeb osób młodych w zakresie korzystania z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu za granicą w celu studiowania/realizowania staży/wolontariatu/pracy. Badania realizowane są w okresie marzec – czerwiec 2018 r. w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech.

Jeśli jeszcze nie podzieliłeś/-aś się opinią, zapraszamy do zainwestowania 10 minut: https://it.surveymonkey.com/r/B7JSQGM  
Każda opinia jest dla nas ważna!

 

·        Zaprezentujemy dobre praktyki w organizowaniu i realizowaniu mobilności europejskich w zakresie kształcenia zawodowego, na przykładzie projektu „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe!!!” zrealizowanego przez pszczyńską „Samochodówkę”.

 

Forum odbędzie się w Auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała J. Bema, ul. M. Kopernika 5, w Pszczynie.


Rejestracja i szczegółowy program Europejskiego Forum Młodych: https://europejskie-forum-mlodych.konfeo.com/pl/groups


Realizatorzy Europejskiego Forum Młodych:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie

 

Zapraszamy!
 

Europejskie Forum Młodych realizowane jest we współpracy realizatorów dwóch projektów europejskich: Projektu pt. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe!!!”  dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020) oraz projektu “MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej”, dofinansowanego w ramach Program Unii Europejskiej Rights, Equality, Citizenship (2014 – 2020).

 

ZAPRASZAMY! Na konferencję podsumowującą 2-letnie działania zrealizowane w ramach projektu SPAR: Budapeszt, 8 - 9 czerwca 2018.

Konferencja podsumowuje 2-letnie działania 6 Partnerów europejskich w ramach projektu "SPAR. „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach”. Program oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.sparproject.eu/events/conference-budapest
Zgłoszenia: do środy, 9 maja, do końca dnia:)

 

ZAPRASZAMY! Na konferencję Jak dobrze być kulturalnym”. Konferencja odbędzie się w piątek, 27 kwietnia 2018, w Czernicy (woj. śląskie).

Zapraszamy na konferencję podsumowującą działania realizowane w ramach projektu: "SPAR. Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (EN: SPAR. Curricular for culture volunteers and managers in sparsely populated areas").

Data wydarzenia: 27 kwiecień 2018 r. (piątek)

Lokalizacja: Czernica (województwo śląskie)

Organizator: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) oraz Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Plan Konferencji i rejestracja:https://jak-dobrze-byc-kulturalnym-konferencja-spar.konfeo.com

Na Konferencji będą poruszone tematy dotyczące:  aspektów zarządzania i aktywizacji społecznej wolontariuszy w sektorze kultury, aktywizacji gospodarczej opartej na zasadach ekonomii społecznej w dziedzinie kultury, nawiązywaniu współpracy międzynarodowej podmiotów kultury, prezentacji rezultatów projektu SPAR.

W trakcie konferencji odbędzie się również warsztat poświęcony źródłom dofinansowania wyjazdów edukacyjnych kadry i wolontariuszy kultury oraz rozwijania działań kulturalnych wraz częścią poświęconą metodologii przygotowywania projektu na przykładzie Programu Erasmus+. 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie: Wrzesień 2016 - Sierpień 2018 przez 6 organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i Węgier.

 

POMÓŻ NAM ZAPROJEKTOWAĆ DOBRE NARZĘDZIA WSPARCIA MŁODYCH MOBILNCH W UE – PODZIEL SIĘ OPINIĄ!

Zapraszamy do podzielenia się opinią! Szczególnie młodych, w wieku 18 - 35 lat, z doświadczeniem pracy/studiowania/stażowania/bycia wolontariuszem poza Polską: https://it.surveymonkey.com/r/B7JSQGM
Inwestycja: ok 15 minut Twojego cennego czasu.
Korzyść: Twoje opinie pomogą w zaprojektowaniu sposobów wsparcia dla młodych, którzy chcieli by ruszyć edukacyjnie/zawodowo w Europę i w pełni korzystać ze swoich praw obywatela/obywatelki UE podczas pobytu za granicą.
Zainwestujesz? Przekażesz to zaproszenie dalej?
My - a i przyszli mobilni w UE - będziemy wdzięczni:)
Kwestionariusz on-line będzie dostępny do 13 maja 2018 r.

 

NOWY PROJEKT FAIE – WSPIERAJĄCY MŁODYCH MOBILNYCH W EUROPIE - MyEU!

Tytuł: “MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej(EN: “MyEU. Youth in the move Portal to active citizenship of the European Union).

Krótki opis:
Głównym wyzwaniem, adresowanym przez MyEU, jest niski poziom zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w krajach UE innych niż kraj ich pochodzenia, w życiu politycznym, społecznym i demokratycznym ich krajów goszczących. Problem ten jest szczególnie istotny w grupie osób młodych.
Główna grupa docelowa MyEUto właśnie osoby młode (w wieku 18 – 35 lat) już zamieszkujące poza granicami kraju pochodzenia lub planujący wyjechać (w celu zamieszkania/ podjęcia studiów/ pracy/ wolontariatu/ szkolenia zawodowego) w innym kraju europejskim.

Oferta MyEU adresowana będzie do:
1. Młodych dorosłych uczestniczących w szkoleniu zawodowym/praktykach zawodowych/doradztwie zawodowym w innym kraju unijnym niż kraj ich pochodzenia  (mobilność edukacyjna);

2. Młodych dorosłych pracujących/ planujących podjąć pracę w innym kraju europejskim, niż kraj ich pochodzenia (mobilność zawodowa);

3. Młodych dorosłych, którzy już korzystają – lub chcieliby skorzystać z możliwości działania jako wolontariusze/wolontariuszki w innym kraju europejskim niż kraj ich pochodzenia,  na rzecz licznych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących aktywność społeczną i polityczną;
Jak pokazują liczne badania, udział w mobilności europejskiej – studiach/stażach/wolontariacie/pracy za granicą – znacząco pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Osoby, które doświadczyły życia w kraju innym niż kraj ich pochodzenia, charakteryzuje większa otwartość, tolerancyjność, większa pewność siebie i docenianie możliwości, jakie stwarza życie w zjednoczonej Europie. To z kolei prowadzi do większej aktywności w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym – zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim.

Celem głównym MyEU jest zwiększenie poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, szczególnie młodych dorosłych, w politycznym, społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich krajów europejskich, poprzez promowanie możliwości, sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa demokratycznego.

Okres realizacji projektu: Styczeń 2018 – czerwiec 2019.

Partnerzy:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) www.fundacjaaie.eu(Lider)
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) http://www.cooss.it/it/
Magyar Nepfoiskolai Tarsasag (HU) www.nepfoiskola.hu

Współfinansowanie: Program Unii EuropejskiejRights, Equality, Citizenship (2014 – 2020).

 

Mamy aż 3 doskonałe wiadomości! Dla ludzi organizacji/instytucji sektora kreatywnego i kultury którzy: chcą zadbać o swój rozwój zawodowy i chcą zadbać o rozwój swoich organizacji.

DOSKONAŁA WIADOMOŚĆ 1:
W dniach 20 – 24 maja odbędzie się w Askov, w Danii, szkolenie networkingowe dotyczące prowadzenia projektów wolontariackich w sektorze kreatywnym/kultury w małych miejscowościach. Jako członek/współpracownik/pracownik/wolontariusz organizacji lub instytucji aktywnej w sektorze kultury, możesz wziąć w nim udział zupełnie bezpłatnie, dzięki możliwości pozyskania na ten cel grantu na mobilność edukacyjną w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1.
Program szkolenia został wypracowany w trakcie 2-letniego projektu edukacyjnego SPAR, przez Partnerów z 5 krajów europejskich. Przetestowano go w X.2017 r. w Lousadzie w Portugalii, z udziałem 35 uczestników z 6 krajów.

Link do www projektu: https://www.sparproject.eu/events/five-day-training-aksov-2019
Ulotka na temat szkolenia.

Pełny program szkolenia.

DOSKONAŁA WIADOMOŚĆ 2:
Oferujemy nieodpłatną pomoc doradczą w zakresie zaplanowania, opracowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o grant na mobilność edukacyjną dla kadry edukacji dorosłych w ramach najbliższego konkursu Erasmus+, Akcja 1. Sami realizowaliśmy taki projekt w latach 216-2017 i możemy polecić każdemu. Termin składania aplikacji upływa 1 lutego. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, do 3 – 4 organizacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOSKONAŁA WIADOMOŚĆ 3:
W tym roku jest więcej pieniędzy na dofinansowanie projektów mobilności edukacyjnej w ramach Akcji 1, dzięki zasileniu budżetu Erasmusa dodatkowymi środkami z POWER. Czyli: dobrze napisany projekt ma bardzo duże szanse na dofinansowanie. Warto aplikować!
Szczegóły: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/akcja-1/

 

POSZUKUJEMY DOBRYCH PRAKTYK W SEKTORZE KULTURY/SZTUKI/DZIEDZICTWA KULTUROWEGO!

Poszukujemy osób, które organizowały, realizowały, wspierały bądź uczestniczyły w inicjatywach/projektach międzynarodowych w sektorze kreatywnym – kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego – chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem w trakcie wywiadu.

Kogo konkretnie szukamy?
Osób, biorących udział w realizacji międzynarodowych (angażujących mieszkańców min. 2 krajów europejskich)  projektów w sektorze kreatywnym: kultury/sztuki (również nie-profesjonalnej)/ dziedzictwa kulturowego, które pozwoliły mieszkańcom różnych krajów poznać się i działać wspólnie. Szukamy osób, pełniących w takich projektach następujące funkcje:

1. Organizatorów: Menadżerów projektów; szefów organizacji/instytucji  działających w sektorze kultury/kreatywnym/dziedzictwa kulturowego realizujących projekt; specjalistów w dziedzinie edukacji: trenerów/mentorów/kuratorów/artystów… zarówno w organizacji/instytucji będącej liderem projektu, jak i partnerem (3 osoby);

2. Uczestników: Wolontariuszy i/lub uczestników inicjatyw kulturalnych, artystycznych, z dziedziny dziedzictwa kulturowego (3 osoby);

3. Wspierających: Przedstawicieli miejskich wydziałów kultury, pracowników i współpracowników instytucji kultury, członków/pracowników/współpracowników organizacji pozarządowych działających w sektorze innym niż kreatywny (np. edukacji, pomocy społecznej, sportu), przedsiębiorców, jednostki edukacyjne… – którzy wspierali/współorganizowali międzynarodowe inicjatywy kulturalne/artystyczne (3 osoby);

O co konkretnie Cię poprosimy?
O udzielenie wywiadu. Opowiedzenie o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektu. Wywiad może być przeprowadzony podczas spotkania twarzą-w-twarz, telefonicznie, za pomocą komunikatora internetowego. Możesz udzielić wywiadu pod nazwiskiem, podając nazwę organizacji/instytucji, która inicjatywę zrealizowała (promując przy okazji szeroko Wasze działania). Możesz również pozostać anonimowy/anonimowa – jeśli tak wybierzesz.

Co z tym dalej?
Wnioski z wywiadów zostaną opublikowane w międzynarodowej publikacji, która zostanie wydana w 7 językach: polskim, duńskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, słoweńskim i litewskim. Publikacja będzie szeroko promowana w wymiarze europejskim. Na bazie  wniosków z tej publikacji zostaną również zaprojektowane programy szkoleniowe dla menadżerów i wolontariuszy sektora kreatywnego. Programy te będą testowane w 7 krajach: Polsce, Danii, Anglii, Niemczech, Holandii, Słowenii i na Litwie. Po przetestowaniu i dopracowaniu – zostaną wydane w formie scenariuszy do realizacji, dostępnych nieodpłatnie dla organizacji/instytucji sektora kreatywnego/kultury/dziedzictwa kulturowego. Odbędzie się też 7 krajowych konferencji prezentujących rezultaty całego przedsięwzięcia.

Jeśli będziecie  zainteresowani – Ty i/lub ludzie Twojej organizacji/instytucji mogą uczestniczyć w każdym z wyżej opisanych etapów.

Równolegle do wywiadów realizowane są międzynarodowe badania on-line,dotyczące doświadczeń w uczestniczeniu w/organizowaniu wydarzeń kulturalnych/artystycznych - czyli wszelkich wydarzeń ze sfery kultury, sztuki (profesjonalnej i amatorskiej), dziedzictwa kulturowego – takich jak koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle, śpiewanie w chórze, kreacja cyfrowa…i wiele innych. Każdy z nas takie doświadczenia ma. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje jedynie 10 minut!  Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza tutaj: https://educult.limequery.org/525589?lang=pl

Dlaczego porozmawianie z Tobą jest dla nas ważne?
Wierzymy, działania realizowane w europejskim sektorze kultury i sztuki (amatorskiej, profesjonalnej oraz dziedzictwa kulturowego) mogą kreować zmiany: budować zaufanie między ludźmi, wzmacniać kapitał społeczny i spójność społeczną – łącząc w działaniach ludzi różnych generacji, regionów, pochodzących z różnych grup społecznych, kultur, narodowości. Chcemy to pokazać, wyławiając dobre praktyki, projektując i testując programy szkoleniowo – rozwojowe dla sektora – wspierając kreowanie kolejnych dobrych praktyk.

Zainteresowany/zainteresowana, by podzielić się doświadczeniem?
Prześlij zgłoszenie, wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail zawierający:
- Dane kontaktowe do Ciebie oraz preferowane dni/godziny kontaktu;
- Tytuł(y) projektów, o których możesz opowiedzieć + krótką charakterystykę tych projektów (Cel, główne działania, zaangażowane kraje + www projektu, jeżeli jest);
- Twoją funkcję w projekcie: Organizator/Uczestnik/Wspierający;
Na zgłoszenia czekamy do 15 stycznia do godziny 17.00. Odpowiemy na wszystkie. Do udziału w wywiadzie planujemy zaprosić 9 osób.
Wywiady zostaną zrealizowane do końca stycznia 2018.

Masz pytania? Odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 511-551-439.

Wywiady i badania kwestionariuszowe realizowane są w ramach projektu “Bridging social capital by participatory and co-creative culture”(PL: „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”).  Projekt jest realizowany przez Partnerów z 7 krajów europejskich.
WWW projektu: http://bridgingsocialcapital.eu/ (w budowie).

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA2 Współpraca na rzecz innowacji I wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych.

 

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NA 2018!

 

KILKA WSPOMNIEŃ PO ZAMKNIĘCIU „EDU-DESIGN…”

Projekt „EDU-DESIGN. Education for designing the future” został zrealizowany  w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych z Programu Erasmus+. Projekt był odpowiedzią na potrzeby rozwojowe FAIE zidentyfikowane w Europejskim Planie Rozwoju.  W mobilnościach uczestniczyły 4 osoby tworzące kadrę Fundacji i stale działające na jej rzecz.

Pierwsza mobilność typu job-shadowing odbyła się w dniach 23 -28 listopad 2016 r. do Hungarian Folk High School Society w Budapeszcie. W ramach mobilności: uczestnicy zapoznali się z pracą osób z HFHSS, szczególnie na obszarach wiejskich, np. w miejscowości Kővágóörs, gdzie spotkaliśmy się z wolontariuszami i beneficjentami działań HFHSS; wzięliśmy udział w wykładzie dr Sándora Strikera, który dotyczył sytuacji osób dorosłych i problemów kształcenia wśród osób dorosłych w regionie Europy Środkowej; uczestniczyliśmy w „National conference on Manifesto for Adult Learning in the 21st century”, który wskazuje na edukację dorosłych jako najistotniejszy czynnik rozwoju społeczeństw europejskich; pozyskaliśmy wiedzę o zasadach sieciowania organizacji edukacji dorosłych na Węgrzech i Europie oraz wykorzystaniu elementów kulturalnych w procesie edukacji  w trakcie spotkania z twórcami Kava Drama/Theatre in Education Association, gdzie mogliśmy obserwować na żywo działania edukacyjne przez sztukę.

Druga mobilność miał formę kursu – dotyczył on tworzenia sieci oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie budowania jednostek badawczych i szkoleniowych. Tym razem uczestnicy wyjechali do Włoch w dniach 28 maja do 8 czerwca 2017 r. do organizacji COOSS Marche. W trakcie mobilności zapoznaliśmy się z działaniami Departamentu Badań i Szkoleń COOSS, a także z: zasadami wzmacniania współpracy ze społecznościami lokalnymi i sektorem publicznym, czynnikami wpływającymi na proces profesjonalizacji NGOs, narzędziami TIK do promocji działań edukacyjnych, działaniem systemu tutoringu. Praktyczne aspekty działania obserwowaliśmy w trakcie wizyty w ośrodku COOSS w Jesi. Mogliśmy również poznać praktykę wykorzystania elementów kultury w procesie edukacji w czasie wizyty w Museo Tattile Statale Omero.

Trzecia mobilność miała również formę kursu i dotyczyła stosowania metody SDD. Uczestnicy udali się w tym celu na Cyprze w dniach 30 października do 10 listopada 2017 r. Kurs prowadzili pracownicy organizacji Future Worlds Center z Nikozji. Kurs miał bardzo praktyczny charakter, a uczestnicy zapoznali się z: historią SDD, przygotowywaniem procesu analitycznego, identyfikacją grup interesariuszy, organizacją techniczną tzw. kolaboratoriów, obsługą informatyczną programu, który wspiera metodę oraz metodami określania produktów stosowania metody.

Życie to rozwój!

 

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM! "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ (I ZREALIZOWAĆ) PROJEKT", środa, 20 grudnia, 10.00 - 12.00.

Serdeczne zapraszamy do udziału najbliższym webinarium kierowanym do ludzi organizacji pozarządowych z całej Polski. Webinaria są bezpłatne, realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności". By się zapisać, wysyłasz do nas e-mail z tytułem webinarium w temacie wiadomości. Podczas webinariów chętnie odpowiadamy na wszelkie ptania. Uczestnicy/uczestniczki mogą też skorzystać z bezpłatnego doradztwa w temacie webinarium po udziale w nim. Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj: http://www.lokalnie.fundacjaaie.eu/

Zapraszamy!

 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU LEVER W BIELSKU-BIAŁEJ

W dniu 16 listopada FAIE gościła w Bielsku-Białej Partnerów projektu „LEVER. Kultura jako wsparcie wolontariackich działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”. To już czwarte spotkanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego na 3 lata, które realizują organizacje społeczeństwa obywatelskiego  z Danii, Polski, Litwy, Białorusi i Finlandii.

Cele projektu to:

1. Wypracowanie innowacyjnych sposobów dotarcia do osób działających w obszarze kultury i sztuki dostępnej dla wszystkich oraz wsparcie tych osób w ich działaniach na rzecz społeczności lokalnych

2. Przeprowadzenie projektów pilotażowych w 1-2 społecznościach zamieszkujących na terenach nisko zaludnionych w każdym z krajów partnerskich.

3. Opracowanie i opublikowanie Podręcznika dobrych praktyk oraz Programu szkoleniowego dla wolontariuszy z obszaru kultury i sztuki.

4. Zapewnienie szerokiego upowszechnienia rezultatów projektu w Regionie Morza Bałtyckiego.

Jesteśmy na półmetku.

Zobacz ulotkę LEVER
Zapraszamy na oficjalną stronę LEVER: http://culture-lever.net/

Współfinansowanie: Nordic Council of Ministers’ NGO programme for the Baltic Sea Region.

 

ORGANIZUJESZ WYDARZENIA KULTURALNE/ARTYSTYCZNE? UCZESTNICZYSZ W TAKICH WYDARZENNIACH? PODZIEL SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM! Zapraszamy do udziału w międzynarodowych badaniach.

Pytania krótkiego (wypełnienie zajmie Ci 10 minut!) kwestionariusza on-line dotyczą Twoich doświadczeń udziału w/organizowaniu działań kreatywnych. Działań kreatywnych - czyli wszelkich wydarzeń ze sfery kultury/sztuki (profesjonalnej i amatorskiej)/dziedzictwa kulturowego – takich jak koncerty, warsztaty, wystawy, spektakle, śpiewanie w chórze, kreacja cyfrowa…i wiele innych.
Każdy z nas bierze/brał udział w takich wydarzeniach. Jakie są Twoje doświadczenia?

Zapraszamy, podziel się swoją opinią! https://educult.limequery.org/525589?lang=pl

Badania są realizowane w Danii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Polsce i w Holandii.
Dzieją się w ramach  projektu “Bridging social capital by participatory and co-creative culture” (BRIDGING), dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne.

Zobacz ulotkę projektu BRIDGING
Zajrzyj na w Portal BRIDGING

 

ZESPÓŁ FAIE WYJEŻDŻA NA SZKOLENIE ERASMUS+

To już za nami... spotkanie przedwyjazdowe w ramach projektu EDU-DESIGN. A już wkrótce - i przed nami - wyjazd na 10-dniowe szkolenie "The 6th International SDDP Facilitators Training School", realizowane przez naszego Partnera – Future Worlds Centre w Nikozji na Cyprze. SDDP to oczywiście Strukturyzowany Dialog Demokratyczny. Niektórzy z uczestników i uczestniczek naszych warsztatów mieli okazję doświadczyć pracy tą metodą w wersji analogowej. Po szkoleniu – będziemy mieli uprawnienia do realizowania pełnych co-laboratoriów, ze wsparciem specjalistycznego oprogramowania. Fantastycznie.

A wszystko to w ramach Akcji 1 Erasmus+, Mobilnośc edukacyjna kadry edukacji dorosłych. Nasza dostępność będzie ograniczona w dniach 30 października – 10 listopada 2017:)

 

PO WARSZTATACH PRZED-REALIZACYJNYCH: STARTUJĄ LOKALNE MINI-PROJEKTY SPOŁECZNE!

Dziękujemy Uczestnikom i Uczestniczkom warsztatów realizacyjnych w Krakowie! Nie było łatwo znaleźć się w tym gronie... Najpierw były intensywne, 3 - dniowe warsztaty prezentujące innowacyjne metody pracy w NGOs, następnie trzeba było zaproponować dobry projekt społeczny, odpowiadający na lokalne potrzeby... Obecnie: Jeden społeczny projekt lokalny już zrealizowany, dwa (a może nawet trzy) kolejne szykują się do startu. Była już konferencja promująca mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów w Jarosławiu. Przed nami - debata "Przepis na ulicę miejską" w Krakowie oraz zderzenie adeptów zawodów technicznych z realiami pracy u nowoczesnych polskich pracodawców - "Współczesny fachowiec". Będziemy zamieszczać kolejne wieści. Lokalne mini-projekty społeczne są dofinansowane w ramach realizowanego przez nas projektu "Wiemy czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności", dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

 

Zespół FAIE wyrusza testować międzynarodowe szkolenia

Pilotażowe szkolenia dedykowane są menadżerom i wolontariuszom sektora kultury, działających w małych miejscowościach. Będą realizowane w dniach 2 – 6 października w Lousadzie, w Portugalii.
Zabieramy ze sobą mocną ekipę współpracowników: ze Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz, Grupy Inicjatyw Różnych i Fundacja Rozwoju Oświaty Polityki Społecznej, Sportu i Kultury.
Obok nas w szkoleniach będą brać udział ekipy z Danii, Węgier, UK i Portugalii.
Po szkoleniu – przetestowany i dopracowany program i materiały szkoleniowe będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt SPAR “Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas” został dofinansowany w ramach Programu Erasmus Plus, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu: https://www.sparproject.eu/

 

Zapraszamy do Krakowa, 13 - 15 października, na ostatni warsztat dający możliwość dofinansowania lokalnego projektu społecznego

Serdecznie zapraszamy na ostatnie,  3 – dniowe warsztaty, po udziale w których zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności do Krakowa, w terminie 13 - 15 października.

Warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”, zaprezentują w działaniu dwie, nie stosowane do tej pory w Polsce metody: metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) oraz Teorię Zmiany. Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej.  

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem warsztatów oraz Regulaminem udziału w projekcie. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy dokontaktu.

Warsztaty realizacyjne, dedykowane członkom zespołów dofinansowanych projektów, planowane są w terminie 21 - 22 października w Krakowie.

 

NOWY PROJEKT FAIE W OBSZARZE KULTURY I EDUKACJI: BRIDGING

Tytuł: “Bridging social capital by participatory and co-creative culture(PL: „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”). Akronim projektu: BRIDGING

Krótki opis:
Spadek poziomu zaufania w społecznościach europejskich, który nastąpił na przestrzeni ostatniej dekady, jest obecnie jednym z głównych wyzwań dla społeczności Europy. Liczne badania zrealizowane przez UN, OECD, EU i innych wskazują, że spadek zaufania społecznego dotyczy nie tylko rządów, przedsiębiorstw czy mediów, ale również organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Najbardziej niepokojące jest jednak obniżenie poziomu zaufania pomiędzy zwykłymi ludźmi.

Zaufanie stanowi podstawowy element kapitału społecznego danego kraju. World Development Report (2013) pokazuje że kraje, gdzie ludzie bardziej ufają innym, charakteryzują się niższym poziomem przemocy, większą stabilnością polityczną, wiarygodnością i silniejszym wzrostem gospodarczym. Co więcej, pełne zaufania relacje społeczne są kluczowe dla poczucia szczęścia mieszkańców, na co wskazuje chociażby  the World Happiness Report (2012).  Zaufanie pomiędzy mieszkańcami danego kraju przekłada się również bezpośrednio na poczucie dobrostanu oraz jakość życia.

Bez zaufania instytucje nie działają, społeczności upadają a ludzie tracą wiarę w siebie nawzajem. Wierzymy, że europejski sektor kultury i sztuki (amatorskiej, profesjonalnej oraz dziedzictwa kulturowego) może kreować zmiany. Ten sektor stanowi – obok amatorskiego sportu – największy sektor społeczeństwa obywatelskiego w UE. Od lat jest to też sektor z najszybciej rosnącą liczbą nowych organizacji i ich członków. Ogromna liczba wolontariuszy, pracowników, twórców i artystów jest zatrudniona w niezliczonych organizacjach zapraszających do uczestniczenia w działaniach kulturalnych i artystycznych około 38% Europejczyków i Europejek (Eurobarometr 399, XI. 2013).

Organizacje sektora kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego, mają potencjał by wzmacniać swoje zaangażowanie społeczne. Szczególnie w obecnych czasach organizatorzy kształcenia w tym sektorze powinni skupić się na promowaniu inicjatyw, które mogą pomóc we wzmacnianiu spójności społecznej i w budowaniu zaufania w społecznościach.

Celem ogólnym projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia, spójności społecznej i zaufania społecznego poprzez  wzmacnianie kultury  uczestnictwa i współtworzenia w europejskim sektorze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji projektu: Wrzesień 2017 – Sierpień 2018

Partnerzy:
Kulturelle Samrad i Danmark (DK), www.kulturellesamraad.dk(Coordinator)
Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK), www.interfolk.dk
Voluntary Arts Network (UK), www.voluntaryarts.org
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu
EDUCULT - Denken und Handeln im Kulturbereich Verein (AT), www.educult.at
Lietuvos Pilių ir Dvarų Asociacija (LT), www.dvarai.lt
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (SI), www.jskd.si
St.Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (NL), www.lkca.nl

Współfinansowanie: Erasmus Plus, KA2 Współpraca na rzecz innowacji I wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne w sektorze edukacji dorosłych.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY: „INNOWACYJNE METODY PLANOWANIA I REALIZOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”, DO KRAKOWA, 8 - 10 WRZEŚNIA 2017!

W terminie 8 - 10 września zapraszamy  na drudie,  3 – dniowe warsztaty, po udziale w których zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności. 

Warsztaty pt.„Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”,zaprezentują w działaniu dwie, nie stosowane do tej pory w Polsce metody: metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) oraz Teorię Zmiany. Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej.  

Warsztaty odbędą się w Małopolsce, wKrakowie, w terminie 8 - 10 września.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem warsztatów oraz Regulaminem udziału w projekcie. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne tutaj: http://lokalnie.fundacjaaie.eu/

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Wiemy, czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 – konkurs FIO 2017 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW/WOLONTARIUSZY/MENADŻERÓW SEKTORA KULTURY: „ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014 – 2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW”, Warszawa, 31 sierpnia 2017.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkoleniado planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych  i prywatnych, poprzez przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach i zasadach dofinansowania i opracowywania projektów.

Adresaci i adresatki szkolenia: Pracownicy sektora kreatywnego i kultury, animatorzy kultury, kadra zarządzająca sektora kultury, wolontariusze, działający w małych miejscowościach.

Korzyści dla uczestnika/uczestniczki:

Ø  Poznanie krajowych i europejskich programów dotacyjnych kierowanych organizacji i instytucji sektora kultury: rodzaje dofinansowywanych działań, uprawnione podmioty, ramowe zasady przyznawania dofinansowania;

Ø  Poznanie oferty fundacji prywatnych wspierających działania organizacji i instytucji sektora kultury;

Ø  Poznanie zasad planowania spójnego i kompletnego projektu;

Ø  Nauczenie się, jak sprawdzić kwalifikowalność organizacji/instytucji do udziału w konkursie grantowym;

Ø  Poznanie zasad prawidłowego opracowywania projektu na konkurs grantowy;

Ø  Poznanie zasad prawidłowego wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu;

Ø  Poznanie sposobów poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich.

Data i miejsce szkolenia: Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Zapisy i informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 511-551-439

Szkolenie jest elementem testowania krajowych szkoleń pilotażowych wspierających menadżerów i wolontariuszy sektora kultury działających w małych miejscowościach, realizowanych w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego “Programy szkoleniowe dla wolontariuszy I menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Erasmus Plus, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową projektu: https://www.sparproject.eu/

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY: „INNOWACYJNE METODY PLANOWANIA I REALIZOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”, DO SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO, 28 – 30 LIPCA 2017!

Już w lipcu 2017, w terminie 28 - 30 lipca zapraszamy  na pierwsze,  3 – dniowe warsztaty, po udziale w których zespoły projektowe będą się mogły ubiegać o dofinansowanie zaproponowanego przez nie projektu społecznego na rzecz lokalnej społeczności. 

Warsztaty pt.„Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”,zaprezentują w działaniu dwie, nie stosowane do tej pory w Polsce metody: metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) oraz Teorię Zmiany. Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej.  

Warsztaty odbędą się na Podkarpaciu, w Sędziszowie Małopolskim, w terminie 28 – 30 lipca.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem warsztatów oraz Regulaminem udziału w projekcie. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne tutaj: http://lokalnie.fundacjaaie.eu/

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Wiemy, czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 – konkurs FIO 2017 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

EDU-DESIGN. RELACJE ZE SZKOLEŃ NA EPALE

I już po - bardzo inspirującym szkoleniu dedykowanym ludziom FAIE we Włoszech, zaprojektowanym dla nas przez naszego Partnera - COOSS Marche Onlus Scpa. O wrażeniach z tego szkolenia przeczytasz tutaj: 

https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/edukacja-doroslych-droga-do-aktywnosci-i-zrownowazonego-rozwoju

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do własnych wyjazdów edukacyjnych w Europę! Zainteresowanym chętnie doradzimy: Jak - gdzie - kiedy - na jakich zasadach.

Szkolenie realizowaliśmy w ramach Programu Erasmus Plus, KA1 - Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji dorosłych Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Przy okazji: Warto zaglądać na EPALE. To platforma wielojęzycznej, opartej na otwartym członkostwie społeczność dla nauczycieli, instruktorów, naukowców, pracowników naukowo-dydaktycznych, decydentów i każdego, kto zajmuje się zawodowo uczeniem się dorosłych w Europie: https://ec.europa.eu/epale/pl 
 

LEVER: NASZE LOKALNE ZESPOŁY PILOTAŻOWE.

W ramach projektu LEVER mamy przyjemność współpracować z dwoma Zespołami Pilotażowymi, realizującymi działania kulturalne i artystyczne w małych miejscowościach. Działania te mają na celu uatrakcyjnienie tych miejscowości w oczach ich mieszkańców, turystów czy potencjalnych inwestorów. Ich ważnym celem jest również promowanie demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych. Dzieje się.

Współpracujemy z:

Stowarzyszeniem Działań Lokalnych Spichlerz z Czernicy, woj. Śląskie – realizującym działania wokół 700 – letniej rocznicy Czernicy: http://www.7wiekow7zyczen.pl/

oraz z

Grupą Inicjatyw Różnych z Góry Ropczyckiej, woj. Podkarpackie – promującej m.in. muzykę klasyczną dla wszystkich i wszędzie – oraz piękny lokalny park Buczyna: https://www.facebook.com/grupa.inicjatyw.roznych/

Współfinansowanie:Nordic Council of Ministers’ NGO programme for the Baltic Sea Region.

 

ZESPÓŁ FAIE WYJEŻDŻA NA SZKOLENIE ERASMUS+

To już za nami... spotkanie przedwyjazdowe w ramach projektu EDU-DESIGN. A już wkrótce - i przed nami - wyjazd na 10-dniowe szkolenie "Networking and good practices concerning research&training unit building", przygotowane specjalnie dla kadry FAIE przez Partnera włoskiego - COOSS Marche, http://www.cooss.it/it/. A wszystko to w ramach Akcji 1 Erasmus+, Mobilnośc edukacyjna kadry edukacji dorosłych. Nasza dostępność będzie ograniczona w dniach 29 maja – 09 czerwca 2017:)

 

SPAR: ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROJEKTU

Zapraszamy na nową www międzynarodowego projektu partnerskiego “Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR), gdzie będą umieszczane bieżące informacje na temat realizacji projektu i jego rezultatów. FAIE jest partnerem projektu. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Erasmus Plus, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową projektu: https://www.sparproject.eu/

 

 

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZA/WOLONTARIUSZKI!

Poszukujemy Wolontariusza/ Wolontariuszki do Programu Stażowego FAIE, który będzie realizowany w ramach projektu  „Wiemy czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności”.

Staż pozwoli Ci nabyć umiejętności z zakresuorganizacji pracy projektowej, prowadzenia monitoringu, dokumentacji i rozliczenia projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych. Staż stworzy również możliwość do zapoznania się ze specyfika pracy w środowisku pozarządowym.
Stażysta/Stażystka będzie mieć też możliwość uczestniczenia w działaniach edukacyjnych.

Z Wolontariuszem/—ką – Stażystą/ -ką podpisujemy porozumienieo wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Stażysta/Stażystka pracuje pod opieką koordynatora projektu. Otrzymuje regularnie informacje zwrotne na temat swojej pracy, a na zakończenie stażu otrzymuje referencje.

Program stażowy jest realizowany w okresie maj - grudzień 2017 r.

Kryteria rekrutacji:
- dyspozycyjność w wymiarze 8 godzin tygodniowo;
- motywacja do pracy w sektorze pozarządowym;
- zainteresowanie tematyką planowania i realizacji projektów społecznych;
- umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych (pakiet MS Office);
Mile widziana:
- znajomość środowiska organizacji pozarządowych (wcześniejsza działalność, członkostwo w NGO i/lub praca na ich rzecz);
- wiek do 25 lat lub powyżej 50 lat (w związku z obecną sytuacją na rynku pracy).

Programy stażowe są stałym sposobem pracy Fundacji. Ich czas trwania i zakres ustalane są indywidualnie. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych Programach Stażowych zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia przyjmujemy do: 19 maja 2017 r. do godziny 17.00.

Projekt „Wiemy czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2017 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

NOWY PROJEKT FAIE – „WIEMY CZEGO CHCEMY. WSPÓŁPRACA NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”.

To już czwarta już odsłona projektów z cyklu "Wiemy, czego chcemy ". Edycja 2017 jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności polskich organizacji pozarządowych w zakresie możliwości wykorzystania w pracy organizacji III sektora innowacyjnych metod analizy potrzeb i metod pracy oraz potrzeby budowania i rozwijania partnerstw,  a także aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów społecznych. Wszystko to dla bardziej skutecznego proponowania i realizowania rozwiązań problemów społeczności lokalnych, na rzecz których NGOs działają.

Celem ogólnymprojektu jest przyczynienie się do zwiększenia liczby inicjatyw obywatelskich realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod analizy potrzeb społeczności i realizacji projektów społecznych w lokalnych społecznościach.

Członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z Polski Południowej, z 4 województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, chcących skuteczniej realizować projekty partnerskie, na rzecz lokalnych społeczności, zaprosimy:

1.              Na 3 – dniowe warsztaty prezentujące  innowacyjną  metodę analizy problemów (metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) i powiązaną z nią metody dochodzenia od celów do rezultatów (Teoria Zmiany). Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej.
 

2.              Na 2-dniowy warsztat praktycznego opracowywania i budżetowania partnerskich projektów lokalnych, zakończony możliwością uzyskania mini-grantu na faktyczną realizację planowanego projektu – dla 3 grup lokalnych.

3.              Na spotkania doradcze, dedykowane 3 zespołom realizującym projekty lokalne, dla realizacji ich z sukcesem i z regułami sztuki.

Dodatkowo: dla wszystkich zainteresowanych, już z całej Polski, zaproponujemy 5 webinariów (szkoleń internetowych) i mnóstwo dodatkowych materiałów edukacyjnych – do wykorzystania w dowolnym czasie i miejscu (Pigułki Wiedzy).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie warsztatów/ doradztwa. Można również uzyskać zwrot kosztów dojazdu na warsztaty. Trzy najlepsze propozycje projektów lokalnych będą mieć do dyspozycji budżet po 1.800,00 zł na realizację ich pomysłów i wsparcie doradcze.

Pierwsze warsztaty odbędą się w czerwcu, na Podkarpaciu. Już w maju otwarta zostanie rekrutacja do udziału w projekcie. Kolejne będą mogły odbyć się w miejscu zaproponowanym przez Was – pod warunkiem zebrania grupy warsztatowej. Szczegóły wkrótce.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2017 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany w okresie 03 kwietnia – 31 grudnia 2017 r.

Zainteresowany/Zainteresowana? Zapraszamy do kontaktu!

 

SPAR: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH ON-LINE DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI I WSPARCIA POTRZEBNYCH MENADŻEROM I WOLONTARIUSZOM SEKTORA KULTURY, DZIAŁAJĄCYM W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH!

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci 15 - 20 minut. Badania są otwarte do 14 marca 2017. Podziel się swoją opinią! Link do kwestionariusza:

https://docs.google.com/forms/d/1EGkUgrHaXEerxFCrwvH13LgaMMuF6LQbzvx3Wnigoww/edit

Celem ogólnym badania jest określenie kluczowych warunków dla pomyślnego, z sukcesem realizowania wolontariatu (działalności społecznej) w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach[1], na rzecz  projektowania i dostarczania multi-dyscyplinarnej  oferty kulturalnej i artystycznej dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa, tożsamości lokalnej i integracji społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe badania to:

·         Określenie kluczowych kompetencji działających z sukcesem w małych miejscowościach wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;

·         Określenie dobrych praktyk dotyczących angażowania w działania kulturalne/artystyczne wolontariuszy w małych miejscowościach;

·         Określenie dobrych praktyk dotyczących tego, jak szkolić wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego, działających w małych miejscowościach;

·         Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury w ich działaniach w małych miejscowościach przez organizacje/instytucje  sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;

·         Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury działających w małych miejscowościach przez innych interesariuszy (inne, niż z sektora kultury, organizacje, instytucje, firmy, media… itp.).

Do udziału w badaniu zapraszamy szczególnie:

a)     Organizatorów kształcenia: przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych działających w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego, organizujących i dostarczających działania edukacyjne w małych miejscowościach (menadżerów i kluczowych specjalistów  tych organizacji).

b)     Uczących  się: aktywnych członków organizacji społecznych, którzy już są -  lub będą w najbliższej przyszłości -  zaangażowani, jako wolontariusze/wolontariuszki, w działania w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego.

c)     Innych interesariuszy (m. in. Członków/pracowników/współpracowników/wolontariuszy organizacji z sektora innego niż sektor kultury, pracowników lokalnych wydziałów kultury i lokalnych instytucji kultury, przedstawicieli lokalnego biznesu, biur turystycznych, mediów lokalnych… etc.).

Badania są prowadzone równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i na Węgrzech w okresie luty – marzec 2017. Termin realizacji badania w Polsce upływa 14 marca 2017.

Badania realizowane są w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Jeżeli chcesz otrzymać raport z badań krajowych i/lub międzynarodowych, w ostatniej zakładce kwestionariusza prosimy o pozostawienie Twojego adresu e-mail.

Zapraszamy do udziału w badaniach!


[1]Jako „małe miejscowości”, na potrzeby tego badania, rozumiane są miejscowości mające poniżej 20 tys. mieszkańców (położone w gminach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich).

 

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: JAK NAPISAĆ PROJEKT MIĘDYNARODOWY? 13.12.2016, 9.00 - 12.00!

Od czego zacząć? Jak przygotować się do pracy? Jak ją zaplanować? Jak planować, by projekt był logiczny, spójny, atrakcyjny dla grantodawcy i naprawdę partnerski? Do tej pracy można się przygotować. Zapraszamy na drugie webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych: wtorek, 13 grudnia, 9.00 - 12.00. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

 

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: JAK POZYSKAĆ DOBREGO PARTNERA DO PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO? 5 grudnia 2016, 9.00 - 12.00

Jak (i skąd?) pozyskać dobrego partnera zagranicznego do projektu międzynarodowego? Jak sprawdzić, czy będzie się nam dobrze współpracować przy realizacji projektu? Na to wszystko są sprawdzone sposoby. Zapraszamy na pierwsze webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych: poniedziałek, 5 grudnia, 9.00 – 12.00.
Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE „JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAC I ZREALIZOWAC PROJEKT…” DO PŁAW k. OŚWIĘCIMIA, 9 - 11 GRUDNIA 2016

Celem warsztatu jest przyczynienie się do budowania autonomii i możliwości poszerzania zakresu działań organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz seniorów, szczególnie w zakresie współpracy międzypokoleniowej, dzięki nabyciu umiejętności trafnej diagnozy potrzeb, planowania projektów i pozyskiwania dofinansowań na ich realizację ze źródeł zewnętrznych.
Szczegółowe informacje na temat warsztatów są dostępne TUTAJ

 

EDU-DESIGN… W listopadzie wyruszamy na Węgry!

Program spotkań, obserwacji pracy, wizyt studyjnych i wydarzeń kulturalnych – dogadany, przedyskutowany, ustalony. W dniu 23 listopada 4- osobowy zespół FAIE wyrusza na pierwszą mobilność edukacyjną w ramach EDU-DESIGN! Organizacja przyjmującą jest Hungarian Folk Hihg School Society (Magyar Nepfoiskolai Tarsasag, Węgry: http://www.nepfoiskola.hu/). Będziemy się uczyć i inspirować do 29 listopada. FantastycznieJ
A wszystko to dzięki Erasmus Plus: ramach KA1 - Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji dorosłych Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

NOWY PROJEKT KULTURALNY FAIE - SPAR

Tytuł: “Programy szkoleniowe dla wolontariuszy I menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR)

Krótki opis:
Nisko zaludnione obszary potrzebują aktywnych organizacji z obszaru kultury, dla wzmacniania aktywności obywatelskiej I lokalnie zaangażowanych społeczności. Wartością dodaną ich działań jest zwiększanie uczestnictwa obywatelskiego i demokratycznego lokalnych społeczności.  

Aby zapewnić zrównoważony rozwój nisko zaludnionych obszarów, potrzebne jest wzmocnienie podejścia „mieszkaniec pomaga mieszkańcowi”, czy też „kolega dla kolegi”, gdzie organizacje z sektora kultury i sztuki, również nieprofesjonalnej, ich menadżerowie i wolontariusze, angażują się by wypracować i zaoferować dostępne dla każdego aktywności z obszaru kultury i sztuki.

Celem ogólnym jest wypracowanie programów i zaoferowanie szkoleń dla menadżerów i wolontariuszy kultury, działających na nisko zaludnionych obszarach, pozwalających im nabyć nowe kompetencje w projektowaniu i dostarczaniu multi-dyscyplinarnej  oferty kulturalnej i artystycznej,z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych.

Okres realizacji projektu: Wrzesień 2016 - Sierpień 2018

Partnerzy:
Voluntary Arts network (UK), www.voluntaryarts.org
National Association of Cultural Councils (DK), www.kulturellesamraad.dk
Interfolk, Institute for Civil Society (DK), www.interfolk.dk
Hungarian Folk High School Society (HU), www.nepfoiskola.hu
Fundacja Alternatywnych Inicjatye Edukacyjnych (PL), www.fundacjaaie.eu
Municipality of Lousada, Division of Communication, heritage, culture, education and sport (PT), http://www.cm-lousada.pt

Współfinansowanie: Erasmus plus, Akcja 2, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO POZNANIA, 24 - 26 PAŹDZIERNIKA ORAZ DO LUBLINA, 28 - 30 PAŹDZIERNIKA 2016

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Poznaniu, w dniach 24 - 26 października 2016 r. oraz w Lublinie, w dniach 28 - 30 października 2016. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Poznaniu jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań:
http://centrumngopoznan.pl/

Współorganizatorem warsztatów w Lublinie jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", http://domeuropy.lubelskie.pl/

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.

Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie - zrealizowano), Warszawa (woj. mazowieckie - zrealizowano) Poznań (woj. wielkopolskie - rekrutacja otwarta), Lublin (woj. lubelskie - rekrutacja otwarta).

Szczegóły:

Warsztaty w Poznaniu, 24 - 26.10.2016

Warsztaty w Lublinie, 28 - 30.10.2016

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

Szczegółowe informacje o projekcie "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych": http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/ 

 

Te warsztaty są częśćią kampanii Time to Move sieci Eurodesk. Zachęcamy, by ruszyć w Europę - podpowiadamy, jakie masz możliwości! Zajrzyj też tutaj: http://timetomove.eurodesk.eu/pl/ 

Zapraszamy!

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE „JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAC I ZREALIZOWAC PROJEKT…” DO BIELSKA-BIAŁEJ, 10 - 12 PAŹDZIERNIKA 2016

Celem warsztatu jest przyczynienie się do budowania autonomii i możliwości poszerzania zakresu działań organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz seniorów, szczególnie w zakresie współpracy międzypokoleniowej, dzięki nabyciu umiejętności trafnej diagnozy potrzeb, planowania projektów i pozyskiwania dofinansowań na ich realizację ze źródeł zewnętrznych.

Warsztaty odbędą się w Bielsku-Białej w terminie 10 - 12 października. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Łączymy pokolenia”, dofinansowanego w ramach ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kogo zapraszamy?:
* Osoby angażujące się w działania na rzecz seniorów na terenie województw: śląskiego, małopolskiego o opolskiego, zainteresowane budowaniem i rozwijaniem współpracy międzypokoleniowej (seniorzy – młodzi)…
* Działające w organizacjach i grupach nieformalnych skupiających osoby starsze i/lub działające na ich rzecz  (np. stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, związki emerytów, związki wolontariuszy itp.).

Zapraszamy również osoby tworzące organizacje i grupy, które chciałyby rozszerzyć zakres działań o działania na rzecz seniorów i współpracę międzypokoleniową, tak aby móc wspólnie proponować nowe rozwiązania, służące wszystkim pokoleniom mieszkańców tworzących społeczności lokalne.

W sposób szczególny do współpracy zapraszamy członków/członkinie organizacji lub grup działających na rzecz seniorów z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich (do 20 tys. mieszkańców). Pierwszeństwo w rekrutacji mają zespoły międzypokoleniowe.

Szczegóły:

1.       Szczegółowy program warsztatów

2.       Formularz zgłoszeniowy

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

 

Te warsztaty są częśćią kampanii Time to Move sieci Eurodesk. Zachęcamy, by ruszyć w Europę - podpowiadamy, jakie masz możliwości! Zajrzyj też tutaj: http://timetomove.eurodesk.eu/pl/

Zapraszamy!

 

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO WARSZAWY, 23 - 25 WRZEŚNIA 2016

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Warszawie, 23 - 25 września 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Warszawie jest European Mobility Center.

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.

Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie - zrealizowano), Warszawa (woj. mazowieckie - rekrutacja otwarta) Poznań (woj. wielkopolskie, planowany termin: 24 - 26 października), Lublin (woj. lubelskie, planowany termin:28 - 30 października).

Szczegóły:

1. Ramowy program warsztatów

2. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

3. Regulamin udziału w projekcie
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

Szczegółowe informacje o projekcie "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych": http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/ 

Zapraszamy!

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ ZESPOŁÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŁĄCZYMY POKOLENIA”!

Podjęliśmy temat, gdyż to właśnie projektami międzypokoleniowymi nabardziej zainteresowani byli uczestnicy i uczestniczki "Akademii Liderów Trzeciego Wieku" w 2015 roku...W odpowiedzi na takie zainteresowanie - proszę bardzo:
Warsztaty odbędą się we wrześniu i w październiku 2016 r.

Warsztaty zaplanowano wstępnie w: Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie i Opolu.
Mogą się one jednak odbyć w innych miejscach – pod warunkiem zebrania międzypokoleniowej grupy min. 12 osób reprezentujących min. 6 różnych organizacji/grup nieformalnych.

Oznacza to, że trenerzy mogą przyjechać z warsztatem do Państwa, do dowolnej miejscowości na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub opolskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z koordynator projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
tel.: 511-551-439

O „Łączymy pokolenia”
Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu aktywnej obecności osób starszych w tworzeniu i funkcjonowaniu grup obywatelskich i organizacji pożytku publicznego.

Chcemy szczególnie wesprzeć zespoły międzypokoleniowe w nabyciu umiejętności współdziałania w proponowaniu inicjatyw służących seniorom w ich społecznościach lokalnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
* Osoby angażujące się w działania na rzecz seniorów na terenie województw: śląskiego, małopolskiego o opolskiego, zainteresowane budowaniem i rozwijaniem współpracy międzypokoleniowej (seniorzy – młodzi)…
* Działające w organizacjach i grupach nieformalnych skupiających osoby starsze i/lub działające na ich rzecz  (np. stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, związki emerytów, związki wolontariuszy itp.).

Zapraszamy również osoby tworzące organizacje i grupy, które chciałyby rozszerzyć zakres działań o działania na rzecz seniorów i współpracę międzypokoleniową, tak aby móc wspólnie proponować nowe rozwiązania, służące wszystkim pokoleniom mieszkańców tworzących społeczności lokalne.

W sposób szczególny do współpracy zapraszamy członków/członkinie organizacji lub grup

działających na rzecz seniorów z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich (do 20 tys. mieszkańców). Pierwszeństwo w rekrutacji mają zespoły międzypokoleniowe.

W ramach „Łączymy pokolenia” zapraszamy do udziału w:

1.       Jednodniowym warsztacie nazywania problemów i wypracowywania rozwiązań - stanowiącym bazę do opracowanie analizy potrzeb i zaproponowania dla ich zaspokojenia rozwiązań – w postaci przyszłych projektów;

2.       Dwudniowym warsztacie „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych” - dających niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów dofinansowanych z tzw. „grantów” lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. 

3.       W sesjach doradczych, podczas których zostaną opracowane koncepcje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

4.       Korzystaniu z bazy wiedzy – która będzie zawierać m.in. „Pigułki Wiedzy” – krótkie filmiki zawierające odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Na bieżące pytania i wątpliwości uczestników i uczestniczek projektu, dotyczące możliwości rozwijania ich organizacji, odpowiadać też będą eksperci. 

Udział w warsztatach, szkoleniach i sesjach doradczych jest bezpłatny. Uczestnicy i Uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie zajęć.

Projekt obejmie swoim zasięgiem województwa: śląskie, małopolskie i opolskie.

Projekt „Łączymy pokolenia” realizowany jest w okresieod 01 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

POSZUKIWANY/POSZUKIWANA!

Lokalna organizacja pozarządowa/grupa nieformalna, działająca na terenie miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, do udziału w projekcie pilotażowym z obszaru kultury.

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych poszukuje 1 – 2 organizacji/grup, które chciałyby wziąć udział w projekcie pilotażowym dotyczącym uruchamiania nowej oferty kulturalnej w małych miejscowościach. Zgodnie z wymogami projektu, poszukujemy aktywnych ludzi zainteresowanych działaniami kulturalnymi w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, na terenie województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i/lub podkarpackiego. Projekt, którego kulminacją będzie konferencja w Helsinkach, Finlandia, w listopadzie 2018 roku, został dofinansowany w ramach grantu Nordyckiej Rady Ministrów (Nordic Council of Ministers). W związku z tym udział w projekcie nie wiąże się z kosztami. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia. Zapraszamy, będzie się działo!

Szczegóły współpracy
Zgłoszenie

 

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZKI/WOLONTARIUSZA 60+! Bielsko-Biała

Poszukujemy otwartej, pozytywnie nastawionej do odkrywania nowych lądów osoby do współpracy przy realizacji projektu, kierowanego osób działających na rzecz osób starszych. Projekt „Łączymy Pokolenia” jest po to, by podnieść poziom aktywnej obecności osób starszych w tworzeniu i działaniach organizacji pozarządowych i grup nieformalnych skupiających seniorów i działających na rzecz seniorów. Odbędą się m.in. warsztaty, spotkania doradcze, sesje analizowania rozwiązań dla lepszej współpracy międzypokoleniowej.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Czas trwania stażu: sierpień – grudzień 2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do: 15 sierpnia 2016r. do godziny 17.00.

Projekt „Łączymy Pokolenia” został dofinansowany w ramach Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

ZAPRASZAMY DO TESTOWANIA: Portal wspierającego współpracę partnerską i międzynarodową!

Zapraszamy do testowania funkcjonalności portalu wspierającego współpracę partnerską i międzynarodową NGOProject!: http://ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/

Na wszelkie wasze uwagi czekamy przez cały sierpień i wrzesień. Można się z nami kontaktować za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z Portalu, dostępnego tutaj: http://ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/kontakt

Można też pisać na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonować pod numer +48 511-551-439.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i wskazówki. Ten Portal jest dla Was – ludzi organizacji pozarządowych!

Celem Portalu NGOproject jest wspieranie organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów partnerskich, międzynarodowych. Celem Portalu jest również wspieranie nawiązywania i rozwijania partnerstw krajowych i międzynarodowych. Chcemy Was również zaprosić do współtworzenia Społeczności realizatorów projektów międzynarodowych – dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z międzynarodową współpraca partnerską, wyzwaniami projektowymi, realizacją projektów.

Portal powstaje w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu FIO na lata 2014-2020. Więcej o tymże projekcie przeczytasz tutaj: http://ngoproject.fundacjaaie.eu/

Portal będzie funkcjonował, docelowo, w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Już teraz zapraszamy do korzystania – i współtworzenia – NGOProject!

 

Startujemy z projektem "EDU-DESIGN. Edukacja dla projektowania przyszłości"!

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że z początkiem sierpnia rozpoczynamy realizację projektu „EDU-DESIGN. Edukacja dla projektowania przyszłości”, dedykowanego, tym razem, ludziom FAIE! Naszym celem jest poznanie działających z sukcesem u Partnerów projektu różnych modeli i form wspierania i organizowania uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach edukacji poza-zawodowej, poza-formalnej. Nasi ludzie wybiorą się do organizacji partnerskich na Węgry, do Włoch i na Cypr by podpatrywać, konsultować i uczyć się – by lepiej i skuteczniej działać na rzecz polskich NGOs i wszystkich innych aktywnych. To wszystko dzięki wsparciu w ramach KA1 – Mobilność edukacyjna Programu Erasmus+. Szczegóły wkrótce.

Partnerami projektu są:

Magyar Nepfoiskolai Tarsasag, Węgry: http://www.nepfoiskola.hu/

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, Włochy:http://www.cooss.it/it/

Future worlds Centre, Cypr: http://www.futureworldscenter.org/

Projekt realizowany będzie w okresie 1 sierpnia 2016 – 30 listopada 2017.

EDU-DESIGN otrzymał dofinansowanie w ramach KA1 - Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji dorosłych Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO TARNOWA, 15 - 17 LIPCA 2016

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Tarnowie, 15 - 17 lipca 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Tarnowie jest Stowarzyszenie Projekt Tarnów.

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.

Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach.
Planowane lokalizacje to: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie, planowany termin: 30 lipca - 1 sierpnia) Poznań (woj. wielkopolskie, planowany termin: 10 - 12 października), Łódź (woj. łódzkie) lub Lublin (woj. lubelskie).

Warsztaty mogą odbyć się również w innych miastach i/lub województwach, na terenie całej Polski, pod warunkiem zebrania grupy warsztatowej min. 12 osób z min. 6 organizacji spełniających kryteria udziału w projekcie. Co oznacza, że te warsztaty mogą się odbyć u Was – we wspólnie ustalonym terminie i miejscu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami!

Szczegóły:

1. Ramowy program warsztatów

2. Wzór formularza zgłoszeniowego na warsztaty

3. Regulamin udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

Zapraszamy!

 

PROJEKT LEVER: Opracowanie dotyczące stanu wiedzy na temat prowadzenia działalności kulturalnej na nisko zaludnionych terenach w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem – analizą potrzeb, które będzie stanowiło bazę dla zaprojektowania pilotażowych badań/pilotażowego projektu wsparcia aktywnych mieszkańców nisko zaludnionych obszarów w planowaniu otwartych działań kulturalnych i artystycznych na ich miejscu zamieszkania.

Opracowanie w j. polskim możesz przeczytać TUTAJ

Opracowania przygotowane przez Partnerów projektu z Litwy, Białorusi, Danii i Finlandii przeczytasz TUTAJ

Strona internetowa projektu LEVER jest TUTAJ

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY", BIELSKO-BIAŁA, 11 - 13 MAJA 2016

Celem warsztatów jestprzekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Bielsku-Białej, w dniach 11-13 maja 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.

Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach. Na początek zapraszamy do Bielska-Białej.

Szczegóły:

1. Ramowy program warsztatów

2. Wzór formularza zgłoszeniowego na warsztaty

3. Regulamin udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

Zapraszamy!

 

NOWY PROJEKT FAIE: „WIEMY CZECH CHCEMY.SIEĆ REALIZATORÓW PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH”

Projekt "Wiemy, czego chcemy...." jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności polskich organizacji pozarządowych w zakresie budowania i rozwijania partnerstw oraz aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektów międzynarodowych jest z jednej strony sporym wyzwaniem, z drugiej - daje mnóstwo korzyści:  Pozwala utrzymać ciągłość realizowanych działań, umożliwia utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych - dzięki większemu zróżnicowaniu źródeł pozyskiwania dofinansowań na realizację celów statutowych. Dzięki kontaktom międzynarodowym podnosi się poziom innowacyjności organizacji. Zyskujecie nowe inspiracje, macie dostęp do dobrych praktyk ze świata, wymiany myśli, metod pracy, doświadczeń. Dzięki temu oferta dla Waszych klientów jest szersza i bogatsza. Pracownicy, współpracownicy, wolontariusze działających międzynarodowo NGO zyskują doskonałe możliwości podnoszenia swoich kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. To daje im większe możliwości na rynku pracy. Organizacja się rozwija i profesjonalizuje.

Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do zwiększenia liczby powstających projektów międzynarodowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków poza - krajowych.

Członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski, chcących realizować projekty partnerskie, międzynarodowe, zaprosimy:

1.       Na warsztatyz zakresu planowania, pisania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych. Trzydniowe warsztaty będą też zawierały prezentację różnych źródeł dofinansowania projektów międzynarodowych, dostępnych dla III sektora.

2.       Na spotkania doradcze, których celem jest opracowanie konkretnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych.

3.       Do zarejestrowania się ikorzystania z oferty portalu wspierającego współprace partnerską i międzynarodową.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie warsztatów/ doradztwa. Można również uzyskać zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

Pierwsze warsztatyodbędą się w maju. Już w kwietniu otwarta zostanie rekrutacja do udziału w projekcie. Szczegóły wkrótce.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2016 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany w okresie 01 marca – 31 grudnia 2016 r.

Zainteresowany/Zainteresowana? Zapraszamy do kontaktu!

 

NOWY PROJEKT KULTURALNY FAIE - LEVER

Tytuł:“Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely populated areas with an added value for democratic participation and community bonding.” [“Kultura jako wsparcie dobrowolnych działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych”]

(Akronim projektu: LEVER)

Krótki opis projektu:
W ostatnich latach można było zaobserwować zwiększone zainteresowanie, i polityczne i publiczne, dla rewitalizacji terenów wiejskich i terenów nisko zaludnionych w obszarze Morza Bałtyckiego. Podjęto już szereg działań na rzecz ożywiania terenów wiejskich i peryferyjnych, między innymi w Danii, jednak postęp w tym zakresie jest mały, a stosowane metody nie zostały nigdzie opisane.

W ramach tego projektu planujemy wypracować nowe metody i podejścia do rewitalizacji obszarów nisko zaludnionych. Chcemy zapewnić trwałość takiej rewitalizacji poprzez zastosowanie podejścia „mieszkaniec pomaga mieszkańcowi”, czy też „kolega dla kolegi”, gdzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego I ich wolontariusze z sektora międzykulturowego: sztuki (również nieprofesjonalnej), wolnej kultury, centrów kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego – są angażowani by wypracować i zaoferować dostępne dla każdego działania z obszaru kultury i sztuki. Działania, które zaowocują zwiększonym zaangażowaniem demokratycznym społeczności lokalnych i integracją społeczności lokalnych

Celem ogólnym projektu jest promowanie działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach w rejonie Morza Bałtyckiego z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych.

Okres realizacji projektu: Styczeń 2016 – Grudzień 2018 (1etap: 01.01.2016 – 31.12.2016)

Partnerzy projektu:Zespół partnerów tworzy sześć regionalnych/ogólnokrajowych organizacji z Danii, Finlandii, Litwy, Polski i Białorusi, aktywnych w obszarze wolnej kultury i uczenia się przez całe życie:
Interfolk, Institute for Civil Society (Coordinator), www.interfolk.dk
National Association of Cultural Councils in Denmark, www.kulturellesamraad.dk
Finnish Swedish Youth Association, www.fsu.fi
Foundation of Alternative Educational Initiatives, www.fundacjaaie.eu
"United Way" Belarusian Republican Non-Governmental Organization, http://en.ngo.by
Lithuanian castles and manors Association, www.dvarai.lt

Współfinansowanie:Nordic Council of Ministers’ NGO programme for the Baltic Sea Region.

Pobierz ulotkę informacyjna TUTAJ

 

 

 

 

Projekt
 «ACTIVEU. Uaktywnij się!
Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej»
został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli”

 

Działanie 2.3 “Projekty społeczeństwa obywatelskiego”

W ramach projektu zrealizowano 7 wydarzeń:

Wydarzenie 1. Działania przygotowawcze – spotkanie przygotowawcze wszystkich Partnerów
Udział:
W wydarzeniu udział wzięło 9 osób, w tym: 2 uczestniczki z Ancony (Włochy), 2 uczestników z Nikozji (Cypr), 1 uczestniczka z Iasi (Rumunia) i 4 uczestników z Bielska-Białej (Polska).
Miejsce/Daty:Spotkanie odbyło się w Bielsku-Białej, Polska, w terminie od 14/01/2015 do 16/01/2015.
Krótki opis:  Celem wydarzenia było spotkanie się partnerów twarzą w twarz, zaprezentowanie kluczowych osób biorących udział w projekcie; ustalenie narzędzi do komunikacji i wymiany informacji; sporządzenie szczegółowego planu działań; wymiana doświadczeń na temat aktualnego stanu wiedzy na temat badań nad aktywnym uczestnictwem demokratycznym na poziomie UE w poszczególnych krajach oraz przygotowanie procesu badawczego I jego promocji.

Wydarzenie2.Zaprojektowanie, przeprowadzenie i podsumowanie otwartych badań on-line
Udział:W badaniach udział wzięło 701 osób, włączając: 175 respondentów w Polsce, 224 Respondentów w Rumunii, 169 respondentów z Włoch, 26 respondentów z Cypru jak również 107 respondentów z innych krajów.
Miejsce/Daty:Badania odbyły się w Polsce, w Rumunii, We Włoszech oraz na Cyprze w terminie od 01/02/2015  do 11/07/2015.
Krótki opis: Celem badań było stworzenie wspólnej przestrzeni, gdzie obywatele i obywatelki UE mogli by dzielić się opiniami, potrzebami, oczekiwaniami i pomysłami na temat aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu UE; poznanie przyczyn nie uczestniczenia w demokracji na poziomie UE; poznania możliwych zachęt, które mogłyby zwiększyć zaangażowanie Europejek i Europejczyków we współkształtowanie polityk UE; wymiana rezultatów badań pomiędzy partnerami.

Wydarzenie 3. Zaprojektowanie, przeprowadzenie I podsumowanie 4 Krajowych Forów Obywatelskich
Udział:Wydarzenia te zaangażowały 130 osób, włączając: 30  uczestników z 16 małych miejscowości z Włoch, 38 uczestników z 14 miast w Polsce, 37 uczestników z 16 miast w Rumunii oraz 25 uczestników z 2 miast na Cyprze.
Miejsce/Daty:Wydarzenia odbyły się: wJesi, Włochy, w dniu 20/05/2015; w Bielsku-Białej, Polska, w dniu 9/06/2015; w Iasi, Rumunia, w dniach od 10/06/2015 do 12/06/2015 oraz w Nikozji, Cypr, w dniu 7/09/2015.
Krótki opis:  Celem wydarzeń było podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartych badań on-line; pogrupowanie uzyskanych rezultatów w główne obszary tematyczne; wypracowanie krajowych rekomendacji dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego uczestnictwa/wprowadzenia zachęt dla bycia aktywnym obywatelem/obywatelką.

Wydarzenie 4. Opracowanie i  przeprowadzenie kampanii informacyjnej zachęcającej do wzięcia udziału w otwartych badaniach on-line oraz w Krajowych Forach Obywatelskich
Udział:
Wydarzenie zaangażowało 199 bezpośrednich obywateli we Włoszech, 243 obywateli w Polsce, 1300 obywateli w Rumunii I 51 obywateli na Cyprze. Liczba pośrednich odbiorców kampanii szacowana jest na ok. 123 439.
Miejsce/Daty: Wydarzenie miało miejsce w Polsce, we Włoszech, w Rumunii I na Cyprze w terminie od 03/01/2015  do 31/12/2015.
Krótki opis:  Celem kampanii było dotarcie z informacją o prowadzonych badaniach do możliwie najszerszej grupy odbiorców; zaangażowanie jak największych grup obywateli i obywatelek z różnorodnych grup społecznych do wzięcia udziału w badaniach; podkreślanie korzyści I podnoszenie poziomu świadomości na temat wagi uczestniczenia w i zaangażowania w życie społeczności.

Wydarzenie 5. Zaprojektowanie, przeprowadzenie i podsumowanie Międzynarpdowego Forum Obywatelskiego
Udział:W wydarzeniu udział wzięło 25 osób, włączając: 2 uczestniczki z Ancony (Włochy), 3 uczestników z Iasi (Rumunia), 3 uczestników z Bielska-Białej (Polska), 15 uczestników z Nikozji (Cypr), 1 uczestniczka z Nikozji (Turcja) oraz 1 uczestniczka z Ljublany (Słowenia).
Miejsce/Daty:Wydarzenie odbyło się w Nikozji, na Cyprze, w terminie od 15/10/2015  do 17/10/2015.
Krótki opis:  Celem wydarzenia było wypracowanie możliwych rozwiązań dla zwiększenia uczestnictwa obywatelskiego w demokratycznym funkcjonowaniu UE; wypracowanie rekomendacji, w określonych obszarach tematycznych, dla odpowiednich instytucji, organizacji i władz na poziomie EU  i krajowym.

Wydarzenie 6. Podsumowanie rekomendacji w finalnym dokumencie i zaprezentowanie ich odpowiednim instytucjom I organizacjom na poziomie UE I krajowym oraz szerokiej publiczności
Udział:wydarzenie zaangażowało bezpośrednio 50 osób z Włoch, 64 osoby z Polski, 50 osób z Rumunii I 50 osób z Cypru.
Miejsce/Daty:Wydarzenie miało miejsce w Polsce, w Rumunii, we Włoszech I na Cyprze w terminie od  01/08/2015  do 31/12/2015.
Short description:  Celem wydarzenia było sformułowanie rekomendacji dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego obywatelek I obywateli EU, zebranie ich w finalnym dokumencie I upowszechnienie tych rekomendacji wśród odpowiednich europejskich I krajowych instytucji I organizacji oraz wśród szerokiej publiczności.

Wydarzenie7.Wyracowanie strategii dla Partnerstwa
Udział:W wydarzenie zaangażowanych było bezpośrednio 10 osób z Włoch, 10 osób z Polski, 15 osób z Rumunii I 10 osób z Cypru.
Miejsce/Daty: Wydarzenie odbywało się w Polsce, w Rumunii, we Włoszech I na Cyprze w terminie od 01/11/2015  do 31/12/2015.
Krótki opis:  Celem wydarzenia było wykorzystanie rezultatów projektu jako punkt wyjścia do następnego, wspólnego przedsięwzięcia, mającego na celu wprowadzenie w życie wypracowanych pomysłów na zwiększenie uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek EU we współkształtowanie europejskich polityki i we współkształtowanie przyszłości UE.

Liczba obywateli i obywatelek pośrednio zaangażowanych w realizację projektu przekroczyła 409 000.

Projekt był realizowany w okresie styczeń - grudzień 2015.

 

 

 

"Uaktywnij się!...": Rekomendacje dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego mieszkańców Unii Europejskiej rozesłane, polskojęzyczne wersje wszystkich raportów opublikowane...

W oparciu o rezultaty rocznej, międzynarodowej współpracy, badań międzynarodowych i konsultacji, włączających 850 bezpośrednich uczestników i uczestniczek wydarzeń oraz ponad 160 000 adresatów pośrednich z całej Europy, opracowaliśmy Rekomendacje dla bardziej aktywnego zaangażowania demokratycznego mieszkańców i mieszkanek Europy. Z w.w. Rekomendacjami można się zapoznać TUTAJ.

Rekomendacje zostały wysłane do następujących Instytucji Europejskich:
- Do Europejskiej Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Pani Emily O'Reilly
- Do Przewodniczącej Komisji Perycji Parlamentu Europejskiego, Pani Cecilii Wikstrӧm
- Do Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Pana Claude'a Moraesa
- Do Prezydenta Parlamentu Europejskiego, Pana Martina Schulza
- Do Prezydenta Rady Europejskiej, Pana Donalda Tuska
- Do Dyrektora Europesjkiej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Pana Michaela O'Flaherty

Rekomendacje zostaną również rozesłane do krajowych (narodowych) instytucji i organizacji w czterech krajach partnerstwa projektowego oraz będą upowszechniane wśród szerokiej publiczności.

Załaczniki do Rekomendacji stanowią:
1. Raport z międzynarodowych, otwartych badań on-line dotyczących aktywnego uczestnictwa w demokracji
2. Raporty z czterech Krajowych Forów Obywatelskich, które odbyły się we Jesi we Włoszech, w Bielsku-Białej w Polsce, w Nikozji na Cyprze i w Iasi w Rumunii
3. Raport z MIędzynarodowego Forum Obywatelskiego, które odbyło się w październiku 2015 roku w Nikozji na Cyprze
Wszystkie te raporty, w języku polskim, są dostępne TUTAJ.

 

Wspólnych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego w dobrych ludzi i dobre zdarzenia nadchodzącego Nowego Roku 2016!

 

Zespół FAIE

 

"Uaktywnij się...!": Raport z MIędzynarodowych Otwartych Badań On-line opublikowany!

Mamy przyjemność powiadomić, że Raport z Międzynarodowych Otwartych Badań On-line, dotyczących aktywnego zaangażowania demokratycznego, jest już opublikowany.

Na razie w wersji angielskiej. Narodowe wersje językowe Raportu (polska, rumuńska, włoska i grecka) będą dostępne w grudniu.

Celem badań było  stworzenie i udostępnienie wspólnej przestrzeni publicznej, w której mieszkańcy Unii Europejskiej (UE) będą mogli podzielić się swoimi opiniami, potrzebami, oczekiwaniami i pomysłami dotyczącymi aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu UE, po to, aby: Poznać główne powody, przyczyny leżące u podstaw nie uczestniczenia w demokratycznym funkcjonowaniu UE oraz poznać możliwe zachęty, motywatory, które mogły by zachęcić obywateli UE do współkształtowania jej polityk.

W otwartych badaniach on-line wzięło udział 701 osób (udzielając odpowiedzi co najmniej na pytania oznaczone jako obowiązkowe). Zgodnie z pierwotnym planem, badania miały mieć miejsce w Polsce, w Rumunii, we Włoszech i na Cyprze. Jednak, za pośrednictwem angielskiej wersji językowej kwestionariusza, w badaniach wzięli udział respondenci reprezentujący aż 40 różnych krajów. Uczestnicy i uczestniczki badań to zarówno mieszkańcy i mieszkanki Europy, jak i krajów poza – europejskich: Polski (zebrano 175 kwestionariuszy), Rumunii (224 kwestionariusze), Włoch (169 kwestionariuszy), Cypru (26 kwestionariuszy) oraz: Portugalii, Węgier, Szkocji, Litwy, Maroka, Francji, Słowacji, Hiszpanii, Bułgarii, Chorwacji, Albanii, Grecji, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Kosowa, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Ukrainy, Szwajcarii, Pakistanu, Ekwadoru, Libanu, Argentyny, Armenii, Litwy, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, Tunezji, Czarnogóry, Łotwy, Słowenii, Serbii i Belgii.

Otwarte badania on-line trwały 3 miesiące, od kwietnia do czerwca 2015 r.
Były realizowane w 5 wersjach językowych: polskiej, rumuńskiej, włoskiej, greckiej i angielskiej.

Badania obejmowały 4 konkretne obszary, związane z aktywnych uczestnictwem demokratycznym, a kwestionariusz był podzielony na 6 części (Dane ogólne, Włącz się!, Uaktywnij się!, Uczestnictwo w wyborach, Uczestnictwo na poziomie EU, Uwagi dodatkowe).

Anglojęzyczna wersja raportu jest dostępna TUTAJ

Raport będzie obecnie tłumaczony na języki narodowe Partnerów projektu. Narodowe wersje językowe raportu będą udostępnione w grudniu 2015 r.

 

Zapraszamy na warsztaty: „Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, granty lokalne” - do Bielska-Białej. 12 i 19 grudzień 2015 r!

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Równie często organizacje pozarządowe planują projekty dofinansowywane na poziomie lokalnym (miasta, gminy, województwa itp.). Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości. 

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!


Celem warsztatów jest: Przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Adresatami i adresatkami warsztatów są:
- osoby pracujące, współpracująceoraz wolontariusze organizacji pozarządowych (NGO);
- pracownicy sektora samorządowego współpracujących z organizacjami pozarządowymi;
- inne osoby zainteresowane tematyką prawidłowego tworzenia projektów.

Terminy i miejsce warsztatów:
1. 12 grudzień 2015 r., Bielsko-Biała
2. 19 grudzeń 2015 r., Bielsko-Biała

Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 5 osób.


Zapraszamy!

Szczegółowy program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

 

"Akademia Liderów Trzeciego Wieku" - zakończyliśmy etap warsztatowo - szkoleniowy

Na zaproszenie aktywnych Liderów III Wieku pojechaliśmy w listopadzie, z warsztatem "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt...", jeszcze do Zawiercia i do Chrzanowa. To koniec etapu warsztatowo - szkoleniowego. W 8 edycjach warsztatów i 2 edycjach szkoleń ("Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja III sektora") wzięło udział 109 aktywnych osób 60+, działających na rzecz swoich środowisk lokalnych. ważnym elementem warsztatów i szkoleń były moduły poświęcone możliwościom i narzędziom wpływania na to, co się dzieje w moim środowisku lokalnym, w tym - wpływania na polityki publiczne. Dla nas - niesamowite, pozytywne doświadczenie. Dla uczestników i uczestniczek zajęć - mamy nadzieję - przydatna wiedza i umiejętności, które pozwolą działać bardziej, szerzej, skuteczniej...

Obecnie trwa etap doradczy projektu.

Zapraszamy równiez do korzystania z "Bazy Wiedzy", gdzie zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się, w trakcie warsztatów i szkoleń, pytania - dotyczące zarówno funkcjonowania organizacji pozarządowej jak i pracy metodą projektową i angazowania się we współkształtowanie lokalnej rzeczywistości: http://www.akademialiderow.fundacjaaie.eu/

 

"Akademia Liderów Trzeciego Wieku" w toku...

Mamy przyjemność poznawać i pracować z liderami 60+, którzy chcą być aktywni i działać na rzecz swoich środowisk. Warsztaty i szkolenia odbyły się już w Bielsku-Białej, Krakowie, Skrzyszowie. Ostatnio gościliśmy w Jaśle i w Opolu. W najbliższych dniach - 29 i 30 października - będziemy w Woli Zabierzowskiej, w gminie Niepołomice.
Z przyjemnością powiadamiamy, że warsztaty w Woli Zabierzowskiej patronatem medialnym objął portal społecznościowy Kół Godpodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych mojeKGW.pl

Otrzymaliśmy nawet piękny list gratulacyjny od redakcji - można go przeczytać tutaj.
Dziękujemy.

I nadal zapraszamy do udziału w "Akademii Liderów". Szczegóły: http://www.akademialiderow.fundacjaaie.eu/
 

"Uaktywnij się!..." Zapraszamy Cię do podzielenia się Twoimi pomysłami na temat zwiększenia zaangażowania obywatelskiego i aktywnego uczestnictwa w demokracji!

W jaki sposób? Za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Idea Prism, zaprojektowanej specjalnie po to, by umożliwić włączenie się w dialog on-line.

Stając się współtwórcą czy współtwórczynią dialogu „Let’s get active”, masz możliwość wyrażenia swojej opinii na temat jednego z wyzwań, którego dotyczy projekt „Uaktywnij się!...”: Jakie zmiany lub zachęty, Twoim zdaniem, powinny zostać wprowadzone by zachęcić do demokratycznego zaangażowania i uczestnictwa w procesie demokratycznym?” (ang: “What changes or incentives do you think should be introduced to encourage democratic engagement and participation in the democratic processes?”).

Aplikacja Idea Prism jest bezpłatna. Możesz ją pobrać przez Apple Store lub Android Store.

Uczestnictwo jest natychmiastowe! Po załadowaniu aplikacji i zalogowaniu się z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail, możesz od razu włączyć się do dialogu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania/wątpliwości, napisz proszę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak to działa?
Uczestniczki i uczestnicy dialogu przesyłają swoje pomysły, w odpowiedzi na temat głównego pytanie dialogu, w formie jedno – zdaniowego stwierdzenia. Dodatkowo – możesz dopisać krótkie wyjaśnienie/ rozwinięcie Twojego pomysłu. W odpowiedzi na postawione pytanie możesz też nagrać krótką wypowiedź wideo i załadować ją prosto z Twojego urządzenia mobilnego – filmik będzie dostępny do obejrzenia dla innych uczestników/uczestniczek dialogu.
Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu – dialog jest prowadzony w j. angielskim. Możesz jednak załadować swój pomysł w j. polskim! Przetłumaczymy.

Do dialogu można się przyłączyć od 1 do 14 października 2015 r. Przekazane przez uczestników i uczestniczki dialogu pomysły zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowego Forum Obywatelskiego, które odbędzie się w Nikozji (Cypr) w dniach 15 – 17 października.
Forum będzie transmitowane on-line.

Informacje na temat aplikacji mobilnej Idea Prism znajdziesz tutaj: http://www.ekkotek.com/products/wisdom-tools/idea-prism.html

Więcej informacji na temat projektu „Uaktywnij się!...” znajdziesz tutaj: www.letsgetactive.eu

Zapraszamy!

Podziel się swoją opinią!

 

28 września zapraszamy - ludzi NGO, młodzież, pracujących z młodzieżą - na spotkanie informacyjne: Time to Move. Odkryj Europę.

W programie spotkania:

Informacje o możliwościach i zasadach dofinansowania studiów, staży, praktyk, szkoleń i wolontariatu młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach programu
Erasmus Plus 2014 – 2020: komponent „Młodzież”

Spotkanie odbędzie się w godzinach:

14.00 – 16.00, w dniu 28 września 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości
w Bielsku-Białej, Plac Opatrzności Bożej 18.

Spotkanie poprowadzą:

KonsultanciRegionalnego Informacyjnego Punktu Eurodesk w Bielsku-Białej

Zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie (Tel. 511 551 439) lub mailowo (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 28.11.2014r, do godz. 12:00.

Zapraszamy!

 

 

W dniach 24 - 25 września - w odpowiedzi na zaproszenie Liderów Trzeciego Wieku -  warsztat "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych" odbędzie się w Skrzyszowie (woj. małopolskie, powiat tarnowski)

Wszystkie szczegóły dotyczące programu warsztatów i zapisów znajdują się tutaj: http://www.akademialiderow.fundacjaaie.eu/

Warsztaty są nieodpłatne; realizowane są w ramach projektu "Akademia Liderów Złotego Wieku", dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 - 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy!

 

W dniach 17 - 18 września zapraszamy do Krakowa! Na warsztat "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych". Ludzi Uniwersytetów III Wieku i innych organizacji i grup działających na rzecz seniorów.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu warsztatów i zapisów znajdują się tutaj: http://www.akademialiderow.fundacjaaie.eu/

Warsztaty są nieodpłatne; realizowane są w ramach projektu "Akademia Liderów Złotego Wieku", dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 - 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy!
 

Ludzi Uniwersytetów III Wieku i innych organizacji i grup działających na rzecz seniorów zapraszamy na warsztaty "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych" - do Bielska-Białej - 11 i 12 września!

Wszystkie szczegóły dotyczące programu warsztatów i zapisów znajdują się tutaj: http://www.akademialiderow.fundacjaaie.eu/
Warsztaty są nieodpłatne; realizowane są w ramach projektu "Akademia Liderów Złotego Wieku", dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 - 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy!

 

Wrzesień nadchodzi...więc...zapraszamy na warsztat: „Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, granty lokalne” - do Bielska-Białej, Jasła i Opola!

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Równie często organizacje pozarządowe planują projekty dofinansowywane na poziomie lokalnym (miasta, gminy, województwa itp.). Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości. 

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!


Celem warsztatów jest: Przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Adresatami i adresatkami warsztatów są:
- osoby pracujące, współpracująceoraz wolontariusze organizacji pozarządowych, np. fundacji i stowarzyszeń (NGOs);
- pracownicy sektora samorządowego współpracujących z organizacjami pozarządowymi;
- inne osoby zainteresowane tematyką prawidłowego tworzenia projektów.

Terminy i miejsce warsztatów:

1. Bielsko-Biała, 19-09-2015
2. Bielsko-Biała, 26-09-2015 r.
3. Jasło, 03-10-2015 r.
4. Opole, 24-10-2015 r.


Możliwe są inne terminy i miejsca warsztatów, po zebraniu grupy m.in. 5 osób.


Zapraszamy!

Szczegółowy program warsztatu
Formularz zgłoszeniowy

 

"Uaktywnij się!..." - Zamknęliśmy etap prowadzenia otwartych badań on-line. Dziękujemy za Wasze opinie!

Początkiem lipca zamknęliśmy etap otwartych badań on-line dotyczących aktywnego zaangażowania obywatelskiego, prowadzonych w ramach projektu "Uaktywnij się! Zachęty do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej". Badania były prowadzone w Polsce, we Włoszech, w Rumunii i na Cyprze. Wzięło w nich udział w sumie 731 osób z Europy, a także spoza kontynentu europejskiego. Otrzymaliśmy 175 odpowiedzi z Polski, 224 z Rumunii, 26 z Cypru i 169 z Włoch. Dodatkowo - w badaniach udział wzięlo aż 137 osób z krajów nie wchodzących w skład partnerstwa projektowego. Raport z badań zostanie opublikowany we wrześniu. Dziękujemy za udział w badaniach i podzielenie się swoimi opiniami! 

Więcej informacji na temat "Uaktywnij się!...": http://www.letsgetactive.eu/pl/

 

Jak zwiększyć aktywność obywatelską Polek i Polaków?

„KREATYWNIE O EUROPIE”

Zapraszamy do udziału w forum podsumowującym otwarte badania on-line

Gdzie?

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała

Kiedy?

09 czerwca 2015 r., 10.00—15.00

Szczegóły:

http://www.letsgetactive.eu/pl/krajowe-forum-obywatelskie

Zgłoszenia*:
Formularz zgłoszeniowy

Organizator: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Program Forum „Kreatywnie o Europie”

Planowana Forum oraz debata/warsztat to kolejny etap realizacji projektu „Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, tak zwanego Krajowego Forum Obywatelskiego. Cele tego etapu to podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartego badania on-line (toczącego się obecnie: https://it.surveymonkey.com/s/LGA-PL), dotyczącego m.in. przyczyn niskiego zaangażowania w życie publiczne i społeczne.  Podczas Forum wypracowane zostaną krajowe rekomendacje dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego zaangażowania i wprowadzenia zachęt dla stania się aktywnym obywatelem/ obywatelką zjednoczonej Europy. Potrzebujemy tu otwartości i kreatywności - stąd debata odbędzie się w kreatywnym miejscu - w galerii sztuki współczesnej.

Projekt "Uaktywnij się!..." uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Patronat madialny Forum oraz kontynuacji otwartych badań on-line (badania trwają do 30 czerwca 2015 r.):

 

Patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży dla "Uaktywnij się!.."

Z przyjemnością możemy podzielić się informacją, że projekt Uaktywnij się! - badania on-line - został objęty patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży!

Pytamy Was o opinie!

Naszym celem jest poznanie przyczyn małego zaangażowania osób młodych w życie społeczne i publiczne na poziomie Unii Europejskiej. Poznanie opinii na temat możliwych zachęt, które mogły by spowodować większe zaangażowanie i uczestnictwo we współkształtowaniu polityk europejskich. Na tej podstawie – wypracowanie rekomendacji dla zwiększenia poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego młodzieży na poziomie Unii Europejskiej.

Weź udział w badaniach on-line! Prosimy o ok. 15 minut Twojego czasu.

Twoja opinia jest ważna!

PRZEJDŹ DO KWESTIONARIUSZA

Patronat dla Uaktywnij się!...

Europejski Tydzień Młodzieży to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. W tym roku już po raz siódmy młodzi ludzie mają szansę publicznie przedstawić swoje poglądy na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. Zobacz, co i gdzie się dzieje: http://erasmusplus.org.pl/category/akademia/

Zapraszamy!

 

Weź udział w badaniach on-line!

Dzięki tym badaniom chcemy wypracować krajowe rekomendacje, mające na celu zmniejszenie barier dla aktywnego uczestnictwa obywatelskiego/ wprowadzenie zachęt dla stania się bardziej aktywnym Europejczykiem i bardziej aktywną Europejką!

Opracowaliśmy krótki kwestionariusz, do którego wypełnienia Cię zapraszamy. Wypełnienie kwestionariusza zajmie jedynie ok. 15 minut Twojego czasu.

Twoje opinie są ważne!

PRZEJDŹ DO KWESTIONARIUSZA

Zapraszamy na www.letsgetactive.eu/pl/

Wkrótce ruszają badania on-line w ramach przedsięwzięcia zatytuowanego "Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej" - czyli Let's get active! W Polsce, we Włoszech, w Rumunii i na Cyprze będziemy pytać m. in. o to, czy członkostwo kraju w UE ma jakiekolwiek znaczenie dla Polaka, Włoszki, mieszkańca Rumunii czy Cypryjki. Czy interesuje Cię ten temat? Czy chciabyś/chciałabyś mieć większy wpływ na to, co się w UE dzieje? Czy to nieważne?

Szczegóły wkrótce.

www.letsgetactive.eu/pl/

 

Zapraszamy na szkolenie "Fundusze unijne 2014 – 2020. Krajowe i międzynarodowe źródła finansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej"

Celem szkolenia jest:
Pokazanie szerokich możliwości finansowania działań rozwojowych organizacji, firm i instytucji, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Przygotowanie uczestników szkoleniado planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - środków krajowych, międzynarodowych  i prywatnych - poprzez przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach i zasadach dofinansowania projektów.

Adresatami i adresatkami szkolenia są:
- Osoby pracujące, współpracujące oraz wolontariusze organizacji pozarządowych (NGO), w tym – tych chcących rozpocząć działalność gospodarczą;
- Przedsiębiorcy i pracownicy/współpracownicy przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);
- Pracownicy sektora samorządowego;
- Inne osoby zainteresowane tematyką planowania projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz  związanych z działalnością gospodarczą i pozyskiwania na nie dofinansowań.

Najbliższe terminy szkolenia:
1. Bielsko-Biała, 05 – 06 marca 2015 r.
2. Kraków, 26 - 27 marca 2015 r.

Zapraszamy!

Szczegółowy opis szkolenia i warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy

 

 

Zapraszamy na warsztaty: „Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, granty lokalne” - do Bielska-Białej. NOWE TERMINY w 2015 r!

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Równie często organizacje pozarządowe planują projekty dofinansowywane na poziomie lokalnym (miasta, gminy, województwa itp.). Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości. 

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!


Celem warsztatów jest: Przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Adresatami i adresatkami warsztatów są:
- osoby pracujące, współpracująceoraz wolontariusze organizacji pozarządowych (NGO);
- pracownicy sektora samorządowego współpracujących z organizacjami pozarządowymi;
- inne osoby zainteresowane tematyką prawidłowego tworzenia projektów.

Terminy i miejsce warsztatów:
1. 28 lutego 2015 r., Bielsko-Biała
2. 13 marca 2015 r., Bielsko-Biała

3. 28 marca 2015 r., Bielsko-Biała

Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 4 osób.


Zapraszamy!

Szczegółowy program warsztatu
Formularz zgłoszeniowy

 

 

Życzymy, życzymy...
Wesołych, ciepłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wypoczynku w trakcie "zimowych wakacji" oraz mnóstwo inspiracji na Nowy Rok 2015!

 

Zapraszamy na ostatnie w 2014 warsztaty: „Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, granty lokalne” - do Bielska-Białej, 16 lub 20 grudnia.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Równie często organizacje pozarządowe planują projekty dofinansowywane na poziomie lokalnym (miasta, gminy, województwa itp.). Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości.
Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!

Celem warsztatów jest: Przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Adresatami i adresatkami warsztatów są:
-
osoby pracujące, współpracująceoraz wolontariusze organizacji pozarządowych (NGO);
- pracownicy sektora samorządowego współpracujących z organizacjami pozarządowymi;
- inne osoby zainteresowane tematyką prawidłowego tworzenia projektów.

Terminy i miejsce warsztatów:
1. 16 grudnia 2014 r., Bielsko-Biała
2. 20 grudnia 2014 r., Bielsko-Biała
Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 4 osób.

Zapraszamy!

Szczegółowy program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

 

Będziemy realizowali międzynarodowy projekt partnerski w ramach Programu Europa dla Obywateli - Projekty społeczeństwa Obywatelskiego!

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że koordynowany przez nas  projekt partnerski  "Let's get active!  Incentives for citizens active participation in the democratic life of the European Union" zyskał uznanie ekspertów oceniających i został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Europa dla Obywateli!  Projekt będziemy realizować w partnerstwie polsko - cypryjsko - rumuńsko - włoskim. Będzie u nas wiele pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi. Będzie ciekawie i będzie się działo! Szczegół wkrótce.
Przy okazji gratulujemy sukcesu Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis z Nowego Sącza, lidera projektu, który również został dofinansowany. Dodatkowo, jak podaje Punkt Kontaktowy EdO, udział w 27 dofinansowanych projektach z całej UE zadeklarowało 17 polskich partnerów. Życzymy świetnych i wartościowych realizacji!

 

Zapraszamy na ostatnie w 2014 r. szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów” - do Bielska-Białej, 06 - 07 grudnia.

Celem szkolenia jest: Przygotowanie uczestników szkoleniado planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych  i prywatnych, poprzez przekazanie aktualnych, spójnych i kompleksowych informacji o możliwościach i zasadach dofinansowania i opracowywania projektów.

Adresatami i adresatkami szkolenia są:

- osoby pracujące, współpracujące oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych (NGO);
- przedsiębiorców i pracowników/współpracowników przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);
- pracowników sektora samorządowego;
- wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką prawidłowego tworzenia projektów i pozyskiwania na nie dofinansowań.

Termin i miejsce szkolenia:

Bielsko-Biała, 05 - 06 grudnia 2014, ul. Ukryta 14
Możliwy jest równiez udział w jednym, wybranym dniu szkoleniowym.

Pierwszego dnia omówimy aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowań i zasady ubiegania się o nie; 2 dnia przećwiczymy techniki opracowywania projektów. Oferujemy bonus!

Zapraszamy!

Szczegółowy opis szkolenia

Wzór formularza zgłoszeniowego

 

W czwartek, 6 listopada, zapraszamy na spotkanie informacyjne"Możliwości studiowania, szkolenia się, staży, wolontariatu i pracy za granicą dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program EURODESK."

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, funkcjonujący w 33 państwach i wspierany - merytorycznie i finansowo - przez Komisję Europejską oraz w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Rolą Eurodesk  jest udzielanie informacji związanych z możliwościami edukacji - kształcenia i szkolenia, staży, wolontariatu i pracy w Europie dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Konsultanci punktów Eurodesk pracują nieodpłatnie. Informacje udzielane są nieodpłatnie.

Adresaci/adresatki spotkania:
Przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane działalnością III sektora, a szczególnie młodzież i osoby pracujące z młodzieżą. 

W programie spotkania:

1. Co to jest sieć EURODESK i jak mogę skorzystać z jej zasobów;

2. Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK w Bielsku-Białej – oferta;

3. Możliwości finansowania studiów, staży, praktyk, szkoleń i wolontariatu młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach programu Erasmus Plus 2014 – 2020: komponent „Młodzież”

Uczestnicy/ uczestniczki otrzymają materiały informacyjne dotyczące w. w. obszarów.

Spotkanie odbędzie się w godzinach:

15.00 – 17.00, w dniu 06 listopada 2014 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w
Bielsku-Białej, Plac Opatrzności Bożej 18.

Spotkanie poprowadzą:

Agnieszka Dadak i Jerzy Kraus– konsultanci Regionalnego Informacyjnego Punktu Eurodesk w Bielsku-Białej

Organizatorem spotkania jest Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, prowadząca Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Bielsku-Białej.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (Tel. 511 551 439) lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 05.11.2014r, do godz. 15:00.

Zapraszamy!

 

Szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów” - nowy termin: 14 - 16 listopada!

Adresaci szkolenia to:

- Pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych (NGOs)
- Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), ich pracownicy/współpracownicy
- Pracownicy sektora samorządowego
- Inne osoby zainteresowane tematem - m.in. te, którym rozważają zawód konsultanta/konsultantki ds. funduszy unijnych

Termin:

14 - 15 listopada 2014, Kraków
 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

„Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, granty lokalne” - kolejne terminy w październiku i listopadzie! 

Odpowiadając na zgłaszane nam potrzeby...

...Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz konkursy lokalne to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości.

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność  i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!

 

Terminy:

1. Bielsko-Biała, 23.10.2014 r.

2. Bielsko-Biała, 28.10.2014 r.

3. Bielsko-Biała, 08 listopada 2014 r.

4. Bielsko-Biała, 18 listopada 2014 r.

 

Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 4 osób.

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Szczegółowy opis szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

 

„Praktyczny Warsztat opracowywania dobrych projektów: FIO, ASOS, Obywatele dla Demokracji” - zapraszamy we wrześniu i październiku! 

Odpowiadając na zgłaszane nam potrzeby...

...Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Program Aktywności społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz Program Obywatele dla Demokracji to jedne z najbardziej popularnych konkursów grantowych dla NGOs i ich współpracowników. Konkurencja jest duża, projekty coraz lepszej jakości.

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność  i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i dopracowania Waszych projektów!

Terminy:

Kraków, 04.10.2014 r.

Bielsko-Biała, 07.10.2014 r.

Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 4 osób.

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego propozycji projektowej.

Szczegółowy opis szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

 

Od września 2014 mamy status Regionalnego Punktu Informacyjnego EURODESK!


Z dumą zawiadamiamy, że wystartowaliśmy w konkursie - zostaliśmy wybrani - i od września prowadzimy regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku. Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, funkcjonujący w 33 państwach i wspierany - merytorycznie i finansowo - przez Komisję Europejską oraz w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza rola jako Eurodesk to udzielanie informacji związanych z możliwościami edukacji - kształcenia i szkolenia, staży, wolontariatu i pracy w Europie dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Informacje udzielane sa nieodpłatnie. Szczegóły dotyczące godzin dostępności konsultantów wkrótce. Na razie można pisać na nasz adres fundacyjny i telefonować pod numer fundacyjny. 

Zapraszamy!

 

 

We wrześniu i październiku 2014 zapraszamy szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów”  do Krakowa!

Adresaci szkolenia to:

- Pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych (NGOs)

- Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), ich pracownicy/współpracownicy
- Pracownicy sektora samorządowego
- Inne osoby zainteresowane tematem - m.in. te, którym rozważają zawód konsultanta/konsultantki ds. funduszy unijnych

 

Terminy:
1. 22 - 23 września 2014, Kraków
2. 4 - 5 października, Kraków


Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

We wrześniu i październiku 2014 zapraszamy szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów”  do Warszawy!

Adresaci szkolenia to:
- Pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych (NGOs)
- Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), ich pracownicy/współpracownicy
- Pracownicy sektora samorządowego
- Inne osoby zainteresowane tematem - m.in. te, którym rozważają zawód konsultanta/konsultantki ds. funduszy unijnychTerminy:


1. 27 - 28 września, Warszawa
2. 9 - 10 października, Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

W terminie 29 - 30 września 2014 zapraszamy na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną, w tym z wspieraniem efektywności energetycznej oraz metodyka zarządzania cyklem projektu” do Katowic.

 

Szkolenie kierowane jest do pracowników sektora samorządowego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

EDUKACYJNA AKCJA WAKACYJNA Z EKSPERTAMI FAIE POD SZYLDEM 3xL!

W sierpniu 2014 – by się nie rozleniwić zbytnio – oferujemy ludziom organizacji pozarządowych i innym osobom indywidualnym realizującym ideę uczenia się przez całe życie (Life-long-learning: LLL) to co mamy najlepszego (nieodpłatnie oczywiście), czyli:

 

1. Możliwość skorzystania z poradnictwa administracyjnego i prawnego (z wyłączeniem prawa podatkowego) – dla osób fizycznych i dla NGOs;

2. Możliwość doszlifowania znajomości języka angielskiego (przed wakacyjnym wyjazdem na przykład…) – indywidualnie/ grupowo – jeśli zbierzesz grupę…;

3. Możliwość zorientowania się, jakie są możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, ze źródeł zewnętrznych dla organizacji pozarządowej w której działasz/ z którą współpracujesz.

Aby skorzystać z oferty – napisz: faiefundacjaaie.eu lub zadzwoń: 511 551 439. Umówimy się na spotkanie (u nas w biurze lub on-line), ewentualnie na wymianę e-maili/ telefonów.
Nasza akcja wakacyjna jest otwarta przez miesiąc – w terminie 1 – 31 sierpnia. Pytać/ umawiać się można wcześniejsmiley

Zapraszamy!

Zespół FAIE

 

W terminie 26 - 27 czerwca 2014 zapraszamy na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną, w tym z wspieraniem efektywności energetycznej oraz metodyka zarządzania cyklem projektu” do Katowic.

Szkolenie kierowane jest do pracowników sektora samorządowego.


Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

W czerwcu 2014 zapraszamy szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów”, ponownie, do Krakowa!


Terminy:
1. 13-14 czerwca 2014, Kraków,
2. 27-28 czerwca, KrakówFormularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis szkolenia

 

W maju 2014 zapraszamy na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów” do Katowic i do Krakowa!

 


Terminy:

1. Katowice: 16 - 17 maja 2014

2. Kraków: 30 - 31 maja

 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy plan i opis szkolenia

 

 

W dniach 22 - 23 marca zapraszamy na szkolenie "Fundusze unijne na lata 2014 - 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz metodyka pisania wniosków o dofinansowanie projektów - do Rzeszowa!

Szczegółowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy.

 

17 marca 2014 - zapraszamy na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności kulturalnej” w Częstochowie!

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program szkolenia

 

W lutym 2014 inaugurujemy nowy cykl szkoleniowy w związku z otwarciem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020, a także - nowych osłon licznych innych programów grantowych - krajowych, międzynarodowych, realizowanych przez podmioty prywatne.

Warto się przygotować!

 

W lutym 2014 zapraszamy na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014 – 2020. Źródła dofinansowania działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej”.

Terminy:

1.      Bielsko-Biała,  07 – 02 – 2014

2.      Kraków, 12 – 02 – 2014

3.      Rzeszów, 17 – 02 – 2014

 

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program szkolenia


 

Projekt "Wiemy czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska - Południe został zakończony z dniem 31 grudnia 2013 r.

W zakresie planowania, pisania i realizacji projektów międzynarodowych przeszkoliliśmy członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy 34 organizacji pozarządowych z terenu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W trakcie spotkań doradczych powstało 9 kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych, do zastosowania w konkursach grantowych.W procesie doradczym brało aktywny udział 16 osób reprezentujących 11 organizacji pzarządowych.

Nakręciliśmy też 14 "Pigułek Wiedzy" zawierających wskazówki jak poradzić sobie z największymi wyzwaniami związanymi z realizacją projektów międzynarodowych (wszystkie - do obejrzenia pod zakładką "Pigułki Wiedzy").

Dodatkowo - zrealizowaliśmy pilotażowy program stażowy przygotowujący do objęcia funkcji asystenta/asystentki średniej wielkości projektu, realizowanego przez organizację pozarządową, przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego. Nasza stazystka spisała się świetnie, mamy nadzieję na współpracę przy kolejnych projektach. Program stazowy będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Jako realizatorzy projektu - wiele się od Was, uczestników nauczyliśmy... Dziękujemy!

Życzymy sukcesów w realizacji Waszych projektów międzynarodowych!

 

 

2013

 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: http://pl-pl.facebook.com/FundacjaAIE


Wiemy czego chcemy 2013 - rekrutacja rozpoczęta!


Formularz zgłoszeniowy do projektu "wiemy czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska-Południe" można pobrać tutaj: http://www.pl-pd.wiemyczegochcemy.pl/dokumenty-do-pobrania

Terminy warsztatów:

 1. 7 – 8 wrzesień 2013 – poziom podstawowy – Kraków

 2. 14 – 15 wrzesień 2013 – Bielsko-Biała (poziom zostanie dostosowany do oczekiwań uczestników)

 3. 21 – 22 wrzesień 2013 – poziom podstawowy – Rzeszów

 4. 28 – 29 wrzesień 2013 – poziom rozszerzony – Kraków

 5. 5 – 6 październik 2013 -  poziom rozszerzony – Rzeszów


  Zapraszamy!

 

Rusza kontynuacja projektu "Wiemy czego chcemy…”!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu II edycji projektu wspierającego organizacje pozarządowe (NGO) w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów międzynarodowych.

Realizacja projektów międzynarodowych jest z jednej strony sporym wyzwaniem, z drugiej - daje mnóstwo korzyści:  Pozwala utrzymać ciągłość realizowanych działań, umożliwia utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych - dzięki większemu zróżnicowaniu źródeł pozyskiwania dofinansowań na realizację celów statutowych. Dzięki kontaktom międzynarodowym podnosi się poziom innowacyjności organizacji. Zyskujecie nowe inspiracje, macie dostęp do dobrych praktyk ze świata, wymiany myśli, metod pracy, doświadczeń. Dzięki temu oferta dla Waszych klientów jest szersza i bogatsza. Pracownicy, współpracownicy, wolontariusze działających międzynarodowo NGO zyskują doskonałe możliwości podnoszenia swoich kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. To daje im większe możliwości na rynku pracy. Organizacja się rozwija i profesjonalizuje.

Projekt  „Wiemy czego chcemy. Akademia realizatorów projektów międzynarodowych Polska – Południe” w roku 2013 realizowany będzie aż w 3 województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. „Wiemy czego chcemy…” kierowany jest do członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy 30 organizacji działających w tych 3 województwach.

W ramach projektu odbędą się szkolenia dotyczące planowania, finansowania, pisania i realizowania projektów dofinansowanych ze środków międzynarodowych. Pokażemy możliwości, jakie mają organizacje pozarządowe w zakresie korzystania z dofinansowań projektów międzynarodowych i jakie korzyści się z tym wiążą. Pokażemy, jak znaleźć i nawiązać współpracę z wartościowym partnerem zagranicznym. Nauczymy, jak planować projekty, które uda się zrealizować z sukcesem i jak pomysł projektowy opisać, aby otrzymał dofinansowanie. Jest to szczególnie istotne wobec nowej perspektywy programów unijnych 2014-2020.

Zaoferujemy też możliwość wzięcia udziału w doradztwie, w trakcie którego powstanie kompletna koncepcja projektu międzynarodowego, do złożenia na konkurs grantowy.

Z nowości – grupy szkoleniowe zostaną podzielone na 2 poziomy „początkujący” i „średnio - zaawansowany”. W zależności od Twojego doświadczenia w planowaniu i realizacji projektów – wybierasz odpowiedni poziom. Jeżeli reprezentowana przez Ciebie organizacja przejdzie do etapu doradczego – otrzymajcie również zestawienie potencjalnych źródeł dofinansowania interesujących Was projektów, pasujących do Waszych celów statutowych i planów rozwojowych. Nakręcimy również wspólnie kilka „pigułek wiedzy” zawierających wskazówki, jak radzić sobie z największymi wyzwaniami związanymi z tworzeniem i realizacją projektów międzynarodowych.

Projekt „Wiemy czego chcemy…” realizowany jest w okresie maj – grudzień 2013.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 – 2013.

Więcej informacji wkrótce. 

Zapraszamy!
 

Z dniem 28 czerwca zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego kierowanego do osób w wieku 60+

Zrealizowano w sumie 160 godzin zajęć w 4 obszarach tematycznych.
Udział w projekcie ukończyło 57 osób. Wielu z Państwa wzięło udział w więcej niż jednych zajęciach, stąd frekwencja na kursach wyniosła 95 osób.
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo, zaangażowanie i współpracę. Mamy nadzieję, że złapali Państwo (lub odświeżyli) bakcyla "uczenia się przez całe życie" i że będą Państwo nadal korzystać z oferty dostępnych kursów i szkoleń.
 

Rekrutacja zakończona - bezpłatne kursy dla osób w wieku 60+

Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończyliśmy już rekrutację uczestników kursów kierowanych do osób w wieku 60+.   

 

Trwa rekrutacja na rok 2013 - bezpłatne kursy dla osób w wieku 60+

Trwają zapisy na wszystkie 4 rodzaje kursów na rok 2013. Zajęcia ruszą końcem lutego, o czym powiadomimy zgłoszone osoby telefonicznie. Wszystkie informacje na temat realizowanego projektu oraz aktualności będą publikowane na stronie http://www.paszport60.fundacjaaie.eu/
 

31 grudnia 2012 ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU "Wiemy czego chcemy. Prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich ngo", dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 - 2013.

Dziękujemy przedstawicielom wszystkich uczestniczących w projekcie organizacji pozarządowych za współpracę. Za aktywny udział w warsztatach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, inspirowanie... Uczestnikom doradztwa dziękujemy za solidną, regularną pracę i zaangażowanie. Trzymamy kciuki za Wasze projekty międzynarodowe!2012


Rozpoczęły się bezpłatne kursy dla osób w wieku 60+

W listopadzie rozpoczęły się zajęcia w grupie JĘZYK ANGIELSKI (poziom początkujący).

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 16.00 - 18.00.

Trwa rekrutacja do drugiej grupy kursu JĘZYK ANGIELSKI, która ruszy w grudniu. Są jeszcze wolne miejsca.

W grudniu planowane jest rozpoczęcie kursu SENIOR W PODRÓŻY poszerzonego o zajęcia z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU. Są jeszcze wolne miejsca.

Zapraszamy! 

Prosimy o zgłoszenia chęci udziału w kursach dzwoniąc na numer telefonu 511 551 439 lub pisząc na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ na bezpłatne kursy:


1. JĘZYK ANGIELSKI prowadzony metodą dostosowaną dla dorosłych

2. PRAWA KONSUMENTA i pacjenta

3. SENIOR W PODRÓŻY i korzystanie z Internetu

4. PODSTAWY EKONOMII I INWESTOWANIA oszczędności

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych kursem J. ANGIELSKIEGO odbędzie się 21 listopada o godzinie 17.00, ul. Ukryta 14, Bielsko-Biała

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia udziału w spotkaniu dzwoniąc na numer telefonu 511 551 439 lub pisząc na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dzięki udziałowi w kursach:

 •  Nauczy się Pan/Pani podstawowych zwrotów angielskich użytecznych w życiu codziennym i w podróży;
 • Dowie się Pan/Pani o programie Europejskie Podróżowanie dla Seniorów
 • Nauczy się Pan/Pani korzystać z wyszukiwarek biletów i porównywarek cen w Internecie oraz poczty elektronicznej
 • Zapozna się Pan/Pani z zasadami bezpiecznego oszczędzania i inwestowania oszczędności;
 • Pozna Pan/Pani swoje prawa konsumenta i pacjenta by w pełni z nich korzystać


Projekt współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013.
Wszystkie kursy odbywają się w Bielsku-Białej.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie zajęć.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Agnieszka Dadak, tel. 511 551 439, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Wiemy czego chcemy - trwa doradztwo!

Dziękujemy przedstawicielom wszystkich organizacji za współpracę w trakcie warsztatów z zakresu planowania i opracowywania projektów międzynarodowych. Obecnie trwa doradztwo w zakresie opracowywania konkretnych projektów. Kroj się bardzo ciekawe przedsięwzięcia międzynarodowe... Będzie się działo! 

 

Wiemy czego chcemy - rekrutacja rozpoczęta!

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu ?Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO".

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i doradztwie dotyczącym planowania, pisania i realiowania projektów międzynarodowych. Uczestnicy dowiedzą się też jak i z jakich źródeł można pozyskiwać dofinansowania na realizację ich projektów. Przy pomocy doradców stworzą kompletny projekt w postaci wniosku o dofinansowanie.

Nabór do projektu prowadzony będzie w okresie 29 sierpnia ? 29 września 2012.

Szczegółowe Informacje i dokumenty zgłoszeniowe: www.wiemyczegochcemy.pl

Zapraszamy!

 

W lipcu 2012 zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i doradztwie dotyczących pisania i realizacji projektów międzynarodowych.

W czerwcu 2012 Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęła realizację projektu "Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO".

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla kadry 12 organizacji pozarządowych dające niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów międzynarodowych. Autorzy sześciu najlepszych koncepcji projektów, które powstaną po warsztatach, wezmą udział w doradztwie. Jego celem jest opracowanie kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych.

Projekt realizowany będziew okresie od 2012-06-01 do 2012-12-31 na terenie województwa śląskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Priorytet 2 "Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie", w obszarze wsparcia 1 "Rozwój potencjału organizacji pozarządowych".

Więcej informacji na stronie projektu: www.wiemyczegochcemy.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w lipcu pod zakładką "Do pobrania".

Zapraszamy!