ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA: "JAK SFINANSOWAĆ PROJEKT KULTURALNY/ARTYSTYCZNY O WYMIARZE EUROPEJSKIM". BIELSKO-BIAŁA, 13.12.2018 ORAZ KRAKÓW, 14-12-2018.

Ogłaszamy kolejne zaproszenie! Z wprowadzeniem:)

Wprowadzenie: Czy odkryliście już, działania w dziedzinie kultury i sztuki mają ogromny potencjał do spotykania ze sobą, integrowania, budowania porozumienia i zaufania pomiędzy osobami, którym trudno mogło by być współpracować w innym kontekście? Na przykład – międzynarodowym?  By tworzyć i współtworzyć nie musisz znać języka obcego ani mieć zdolności plastycznych czy muzycznych. Jeżeli tylko organizator wydarzenia wie, co robi – będziesz się świetnie bawić, rozwijać zainteresowania, poznawać ludzi których inaczej może nigdy byś nie spotkał/-a...
Zaproszenie: zapraszamy teraz tych, chcących wejść ze swoimi działaniami na poziom europejski. Współpraca z Islandią, Austrią, Szkocją, a może Danią? Wszystko jest możliwe (i dofinansowywane:))!

Podczas 2 bezpłatnych szkoleń – 13 grudnia w B-B i 14 grudnia w Krakowie opowiemy: Gdzie szukać dofinansowań na współpracę międzynarodową? Jak znaleźć partnera zagranicznego? Jak zdobyć grant na szkolenie dla kadry Waszych organizacji/instytucji w dowolnym kraju UE? A po szkoleniu będziemy dalej służyć radą i pomocą, byście Wasze pomysły zrealizowali.

 

Adresaci szkolenia: Ludzie organizacji i instytucji działających w obszarze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Kontekst szkolenia: Wnioski i doświadczenia z realizacji 2-letniego, międzynarodowego projektu pt. “Bridging social capital by participatory and co-creative culture” (PL: „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”): https://bridgingsocialcapital.eu/

Szczegółowy program szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy.


Zapraszamy!

 

MNÓSTWO INSPIRACJI DLA CHCĄCYCH REWITALIZOWAĆ MAŁE MIEJSCOWOŚCI (I SPOŁECZNOŚCI) ZA POMOCĄ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH! PRZECZYTAJ "RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH. Działania wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury w małych miejscowościach".

 

Projekty pilotażowe to wydarzenia kulturalne i artystyczne, które były realizowane w małych miejscowościach w ramach projektu LEVER, w 2017 roku, przez 2 zespoły: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz w Czernicy (woj. śląskie) oraz Grupę Inicjatyw Różnych w Górze Ropczyckiej (woj. podkarpackie). Zespół „Spichlerza“ zrealizował szereg wydarzeń związanych z obchodami 700-lecia Czernicy, m.in. piknik historyczny „7 wieków 7 życzeń“. Grupa Inicjatyw Różnych zorganizowała koncert muzyki klasycznej „BUCZY-NA poważnie…” oraz warsztaty z muzykami dla dzieci w Górze Ropczyckiej.

Obok opisu doświadczeń z realizacji dwóch polskich przedsięwzięć, w Raporcie znajdziesz również opisy działań pojejmowanych w Danii, Finlandii, na Litwie i na Białorusi: Integracja lokalnej społeczności wokół tematu współistnienia człowieka z wodą i rewitalizacja starego młyna wodnego; warsztaty zielarskie i rozpoczęcie produkcji herbat ziołowych; wyremontowanie dawnego dworu i zorganizowanie w nim pracowni dla artystów oraz plenerowego parku rzeźby; namówienie niewspółpracujących dotąd stowarzyszeń lokalnych do wspólnego wystawienia sztuki teatralnej... Zainspiruj się!

 

Raport z realizacji Projektów Pilotażowych – Działania wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury w małych miejscowościach

 

Raport wydany został w ramach projektu „LEVER. Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”, realizowanego od stycznia 2016 r. w partnerstwie duńsko-fińsko-polsko-litewsko-białoruskim.
Dofinansowanie: Nordic Council of Ministers.

 

ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI KULTURALNYMI/ARTYSTYCZNYMI ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY! ŚRODA, 21 LISTOPADA 2018, BIELSKO-BIAŁA

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt kulturalny/artystyczny w małej społeczności”. Warsztaty odbędą się w środę, 21 listopada w Centrum Organizacji Pozarządowych, Pl. Opatrzności Bożej 18, w Bielsku-Białej, w godzinach: 9.00 - 15.45.

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu kompetencji menadżerów i wolontariuszy sektora kreatywnego/kultury działających w małych społecznościach w zakresie planowania i realizowania działań kulturalnych i artystycznych na rzecz lokalnych społeczności – angażujących i integrujących lokalnych mieszkańców i wzmacniających tożsamość lokalną.

Na warsztaty zapraszamy 2 – 3 osobowe zespoły z organizacji pozarządowych/grup nieformalnych już działających, bądź planujących działania w obszarze kultury w małych społecznościach (tj. w dzielnicach miast, małych miejscowościach**)

Szczegółowy program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy /rekrutacja zostanie otwarta 15-10-2018/
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 511-551-439

Po warsztatach oferujemy:
- Wsparcie ekspertów w dopracowaniu i realizacji projektu;
- Doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania na planowany projekt;
- Możliwość zdobycia miejsca na międzynarodowym szkoleniu dla menadżerów i wolontariuszy sektora kultury, które odbędzie się w marcu 2019 r.w Askov w Danii.

Zapraszamy!
Program warsztatów został oparty na wnioskach z ponad 2-letniej pracy w ramach międzynarodowego projektu „LEVER. Kultura jako wsparcie wolontariackich działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integrowania społeczności lokalnych”, realizowanego od stycznia 2016 r. w partnerstwie duńsko-fińsko-polsko-litewsko-białoruskim.

** „Małe miejscowości” rozumiane są jako miejscowości zamieszkane przez do 20 000 mieszkańców. Zespoły działające/planujące działać w tak zdefiniowanych „małych miejscowościach” mają pierwszeństwo w rekrutacji na warsztaty.

 

WYBRALIŚMY WYKONAWCĘ PORTALU MyEU.

4 października 2018:

Załączamy
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego z dnia 17 sierpnia 2018 r. Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z Bielska-Białej.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.

Portal - interaktywna strona internetowa jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu: „MyEU. Youth in the move Portal  to active citizenship of the European Union” (‘action’), dofinansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej Rigths, Equality and Citizenship na lata 2014 – 2020.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE MyEU – ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA RAPORTÓW Z BADAŃ!

Raporty dotyczą zidentyfikowanych potrzeb oraz dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie realizowanego z sukcesem uczestnictwa demokratycznego Europejczyków i Europejek przebywających w kraju innym niż kraj ich pochodzenia w społecznym i politycznym życiu ich krajów goszczących.  Na ten moment raporty dostępne są w wersjach anglojęzycznych. Polskojęzyczne tłumaczenia opublikujemy wkrótce:

1.      „RAPORT na temat AKTUALNEGO STANU RZECZY – Podsumowanie Porównawcze”

Analiza aktualnego stanu rzeczy dała odpowiedzi na dwa główne pytania:

1)      Jaka wiedza i informacje na temat praw, wynikających z posiadania członkostwa Unii Europejskiej, są dostępne w każdym z trzech krajów projektu (w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech),

oraz

2)      Jakiej wiedzy, i w jakiej formie dostępnej potrzeba, by młodzi Europejczycy i Europejki mogli z sukcesem korzystać ze swoich praw wynikających z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej.

Otwarte badania on-line, które podsumowuje raport, realizowane były w ciągu trzech miesięcy (marzec – czerwiec) 2018 r. Kwestionariusz dostępny był w czterech językach: polskim, włoskim, węgierskim i angielskim. W ramach badań zebrano w sumie 326 kwestionariuszy: 100 polskojęzycznych, 115 węgierskojęzycznych, 100 włoskojęzycznych i 11 anglojęzycznych. Respondenci pochodzili w sumie z 10 krajów europejskich: Polski, Włoch, Węgier, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Gruzji, Słowacji i Rumunii. Wyniki badań prezentowane są zarówno w formie zagregowanej jak i specyficznych wyników dla każdej z odsłon językowych kwestionariusza.

Przeczytaj“REPORT on STATE of the ART Comparative Summary”

2.      „RAPORT na temat DOBRYCH PRAKTYK. Analiza dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie społecznej i politycznej aktywności młodych obywateli i obywatelek UE w ich krajach goszczących. RAPORT PORÓWNAWCZY”.

Raport prezentuje 15 dobrych praktyk i historii sukcesu zebranych w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech, inspirujących za pomocą pokazania korzyści z korzystania z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu za granicą w następujących obszarach:

1)      Mobilności zawodowej (związanej z pracą w innym kraju UE niż kraj pochodzenia),

2)      Mobilności edukacyjnej (studiowania czy edukacji zawodowej w goszczącym kraju UE),

3)      Mobilności związanej z wolontariatem w kraju goszczącym UE.

PrzeczytajREPORT on GOOD PRACTICES…”

3.      Raporty podsumowujące wnioski z Forum Młodych Europejczyków

W okresie maj – czerwiec 2018 r odbyły się trzy Fora Młodych Europejczyków, które zostały zorganizowane w: Jesi we Włoszech, w Pszczynie w Polsce oraz w Jászfényszaru na Węgrzech. Celami spotkań było:

1)      Zaprezentowanie i przedyskutowanie wyników zrealizowanych badań (on-line, wywiadów) i doprecyzowanie obszarów związanych z aktywnym obywatelstwem demokratycznym w kraju goszczącym mobilnego Europejczyka, gdzie brakuje potrzebnych informacji,

oraz

2)      Wypracowanie rekomendacji dla zawartości treściowej i formy Portalu MyEU – który to będzie głównym efektem realizacji MyEU.
Celem Portalu MyEU jest uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod jednym adresem internetowym) europejskich zasobów informacji dotyczących praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej przebywających w innym kraju UE niż ich kraj pochodzenia tak, by stały się one szeroko dostępne i użyteczne.

Przeczytaj YCF Reports:
1. Polish Youth Citizens Forum Report
2. Italian Youth Citizens Forum Report
3. Hungarian Youth Citizens Forum Report

Już wkrótce będziemy zapraszać do konsultowania pomysłów dotyczących formy i zawartości treściowej Portalu MyEU!

 

POSZUKUJEMY WYKONAWCY PORTALU MyEU! ZAPYTANIE OFERTOWE FUNDACJI ALTERNATYWNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania Ofert na wykonanie Usługi w zakresie wykonania i uruchomienia działającego  portalu - interaktywnej strony internetowej wraz z hostingiem do tego portalu - interaktywnej strony internetowej. Usługa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, skonsultowanie, przetestowanie i uruchomienie portalu - interaktywnej strony internetowej oraz wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy po uruchomieniu. Zamówienie dotyczy portalu - interaktywnej strony internetowej, porządkującego i zbierającego w jednym miejscu europejskie zasoby informacji na temat praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące specyfikacji zamówienia znajdują się w Zapytaniu Ofertowym. Wszystkie Oferty muszą zostać złożone na załączonym Wzorze formularza ofertowego.

Zapytanie Ofertowe

Wzór Formularza Ofertowego

Portal - interaktywna strona internetowa jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu: „MyEU. Youth in the move Portal  to active citizenship of the European Union” (‘action’), dofinansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej Rigths, Equality and Citizenship na lata 2014 – 2020.

 

 

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA! RAPORT NA TEMAT AKTUALNEGO STANU WIEDZY: Przegląd działań twórczych i włączających w sektorze kultury, sztuki amatorskiej oraz dziedzictwa kulturowego

 

Opracowani prezentuje przykłady dobrych praktyk w zakresie działań kreatywnych i partycypacyjnych w sektorze sztuk amatorskich, wolontarystycznej kultury i dziedzictwa, mających na celu wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie integracji, spójności i zaufania w społecznościach. Dane zebrano w okresie październik 2017 r. - styczeń 2018 r. w 5 krajach: Holandii, Danii, UK, Polsce i Słowenii.

 

Raport na temat aktualnego stanu wiedzy.

Raport ten powstał w ramach projektu “Bridging BRIDGING – co-creative culture as bridge to social bonding and mutual trust”. BRIDGING jest 2-letnim projektem angażującym osiem organizacji z siedmiu krajów UE, dofinansowanym w ramach programu Erasmus+.
http://bridgingsocialcapital.eu

 

ZAPRASZAMY NA EUROPEJSKIE FORUM MŁODYCH! PSZCZYNA, 15 CZERWCA 2018, 10.00 – 15.00

Rejestracja i szczegółowy program Europejskiego Forum Młodych: https://europejskie-forum-mlodych.konfeo.com/pl/groups

Celem Forum jest, przede wszystkim, wypracowanie rekomendacji dla planowanego MyEU Portal, mającego na celu wsparcie młodych mobilnych w Unii Europejskiej.

Poza tym:

·        Zaprezentujemy i przedyskutujemy wyniki międzynarodowych badań dotyczących doświadczeń i potrzeb osób młodych w zakresie korzystania z praw wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu za granicą w celu studiowania/realizowania staży/wolontariatu/pracy. Badania realizowane są w okresie marzec – czerwiec 2018 r. w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech.

Jeśli jeszcze nie podzieliłeś/-aś się opinią, zapraszamy do zainwestowania 10 minut: https://it.surveymonkey.com/r/B7JSQGM  
Każda opinia jest dla nas ważna!

 

·     &nbs