Rozwój - Art - Eko

Nasz główny cel to działanie na rzecz uczenia się przez całe życie - rozwijania swoich zdolności, predyspozycji, zainteresowań - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Dzięki naszym kontaktom międzynarodowym wykorzystujemy dobre praktyki ze świata.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych współpracowników, od początku wspieramy organizacje pozarządowe w planowaniu, opracowywaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa dostarcza najwięcej cennej inspiracji, dlatego specjalizujemy się we wspieraniu partnerskich projektów międzynarodowych.
Pomagamy znaleźć partnera/ partnerów do wspólnych działań, zaplanować projekt, znaleźć odpowiednie źródło dofinansowania – w końcu – wspieramy w realizacji projektu.
Pracujemy zarówno w ramach programów szkoleniowo – doradczych jak i indywidualnie.

Organizujemy również zajęcia edukacyjne dla osób starszych i współpracujemy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Promujemy i wspieramy rozwój zawodowy i osobisty poprzez kulturę i sztukę (również nieprofesjonalną).

Zamierzamy też promować stosowanie ekologicznych rozwiązań w miejscu pracy i w życiu codziennym.

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych została zarejestrowana w kwietniu 2011 roku w Bielsku-Białej.

It is not always easy to get funds through other external resources, generally to deal with health care needs. One of the most popular medicament is Cialis. The medication has been found to be efficient in treating impotence in patients with coronary artery bypass grafting (CABG). So it's important to learn about online cialis. Is the problem topical for you? Cialis is the best-known medicine for helping men to sustain an erection. Did you ever heard about buy generic cialis online? Don't forget, think about best place to buy cialis online. A scientific research found that about 14 percent of patients taking Bupropion reported sexual disfunction. Do not take more of Cialis or any other treatment than is preassigned.