FAIE jest członkiem Baltic Network for Adult Learning (Bałtyckiej Sieci na rzecz Kształcenia Dorosłych).

BNAL to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).

Głównym celem BNAL jest budowanie platformy wymiany doświadczeń i wypracowywanie wspólnych projektów edukacyjnych.

Organizacje członkowskie BNAL pochodzą z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji i Wysp ?land.

www.bnal.org

 

It is not always easy to get funds through other external resources, generally to deal with soundness care needs. One of the most popular preparation is Cialis. The medication has been found to be effective in treating impotence in patients with coronary artery bypass grafting (CABG). So it's great to learn about online cialis. Is the matter topical for you? Cialis is the best-known medicine for helping men to sustain an hard-on. Did you ever heard about buy generic cialis online? Don't forget, think about best place to buy cialis online. A scientific research found that about 14 percent of patients grab Bupropion reported sexual dysfunction. Do not take more of Cialis or any other treatment than is prescribed.